Nedeľa Jún 25

Pán, sex a diabol

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Upozornenie: Poviedka je nevhodná pre osoby mladšie ako 15 rokov, pretože v sebe skrýva tony cynizmu a jej podstata sa nesie v duchu nemravnosti.

 

„Pane, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,“ začal každodennú modlitbu jeden z mladých mníchov opátstva C´ ting v neskorú večernú hodinu. Dôvod omeškania božieho rituálu v presne určený čas samotným Pánom malo svoje odôvodnenie. Mních zaspal.

„Pane, ktorý si na nebesiach...“ snažil sa silou-mocou rozpamätať hriešnik, avšak jemný vínový opar z minulej noci mu nedovolil dokončiť odriekaný text. Hoc mal prísne zakázané vziať meno Božie do úst mimo hlavnej opátskej modlitebne, svedomie ho škrelo natoľko, až bol pevne rozhodnutý svoj prečin napraviť i za cenu vlastného úbohého života.

„Pane, ktorý si...“ hlesol vyčerpane a v poryve zúfalstva sa zvalil na studenú zem. Celodenná opica mu totižto nedovoľovala nájsť tie správne slová a pokračovať v načatej dôležitej úlohe. A tak sa, aj napriek hlasným protestom necudného pôvodu, nakoniec vzdal.

„Vždy som si naivne myslel, že prisluhovač boží bude mať vieru v Pána natoľko silnú, až ho takáto malá drobnosť, akou je zmeškaná modlitba, nerozhádže,“ preťal mníchove vzlyky čísi hlas. Mladý mních si trasľavo zotrel z líca jednu zo sĺz, zdvihol zrak, ktorý putoval po malej izbietke, aby sa tak mohol zastaviť na vysokom pohľadom mužovi stojacom v najtmavšom rohu miestnosti.

„Kto ste?“ opýtal sa nedôverčivo, keď vstával

„Mám mnoho mien. Každý ma volá inak, ale vo svojej podstate som jeden a ten istý tvor,“ odvetil mu muž a podišiel bližšie. Mních sa zháčil.

„Nevyzerám božsky?“ opýtal sa ho a mních potichu prikývol.

„Mám pre teba jeden návrh,“ pokračoval neznámy muž nevšímajúc si tichých protestov zo strany dočasného hostiteľa, „prihrám ti návod, ako odčiniť tento prehrešok. Jediné, čo od teba budem za to chcieť, je tvoja nevyhasínajúca lojalita voči Pánovi.“

Mních zbledol.

„Pane!“ skríkol, no muž ho jemne pritlačil k zemi.

„Chcem, aby si vo svojho zbožňovaného Pána veril i naďalej. Chcem, aby si ho doživotne uctieval! Klaňal sa mu, miloval ho a tíško trpel jeho hriechy,“ zašepkal mu do ucha a mních sa roztriasol. Muž sa rozosmial.

„Vedel som, že to nedokážeš!“

A uvoľnil zovretie tak, aby sa skľúčený pomocník boží mohol posadiť.

„Kto ste?“ opýtal sa plačlivo bezradný mních šúchajúc si stŕpnuté zápästia.

„Niekto, kto ťa zbaví hriechu,“ odvetil muž popravde a rozprestrel krídla. Mních sa rozplakal.

„Pane!“ zvolal do ticha, „ prijímam vašu ponuku.“

Muž sa prívetivo usmial a mnícha, ktorý práve nevedomky upísal svoju dušu diablovi, znásilnil...

 

Ponaučenie: Nie všetko, čo má krídla, je božskej podstaty. Venované 6aztecovi.

 

Upozornenie: Uverejnené texty neprešli jazykovou úpravou.