Nedeľa Jún 25

Curse of the Golden Flower

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

 Ktorý fanúšik ázijských filmov by nepoznal Zhanga Yimoua? Režiséra diel, akými sú Červené pole, Hrdina, Klan lietajúcich dýk, Kliatba zlatého kvetu a mnohé iné. A práve na Kliatbu zlatého kvetu sa pozrieme bližšie... bližšie na dielo rozprávajúce o súperení medzi cisárom a cisárovnou čínskej dynastie Tang.

Cisárska rodina obýva prepychový palác a pred očami svojich poddaných žijú usporiadane. No nie všetko je také, ako sa zdá. Sám režisér o tejto „rodine“ hovorí ako o rodine plnej tajomstiev i komplikovaných vzťahov.
Za múrmi prekrásneho paláca sa skrýva temná pravda a nastáva tichý boj cisárovnej o priazeň jej troch synov. Dvoch priamo z manželstva cisára a terajšej cisárovnej a jeden zrodený vďaka tej bývalej. Na koho stranu sa postavia? Ako zaváži pri ich rozhodnutí pomer cisárovnej s jej adoptívnym synom a ako imperátorova ambícia nechať svoju manželku zošalieť pomocou jedu?
Kým je vlastne bývalá cisárovná, žena z portrétu? A prečo je terajšia cisárova žena posadnutá vyšívaním zlatých chryzantém?

Cisár
Cisára zosobňuje herec Chow Yun Fat. V Číne veľmi populárny. Sám o svojej postave hovorí ako o dobrom cisárovi a mužovi. Cisár pôsobí síce ako veľmi charizmatický, schopný a inteligentný muž, avšak veľmi vypočítavý a schopný všetkého. Nevravím ale, že je to zlé. Úlohou totiž bolo nájsť charizmatického herca a vytvoriť obraz silného feudála vtedajšej doby.
Musím podotknúť, herec túto rolu zvládol priam bravúrne. Ukázal i typické ľudské stránky, akými sú žiarlivosť či smútok z osamelosti.

Cisárovná
Obeť života v prepychovom paláci i svojho manžela. Hoci vie o jede v jej lieku, je ponižovaná jeho opätovným pitím. Tragická postava v podaní Gong Li vyznieva vysoko presvedčivo – ako skutočne silná osobnosť. Zo začiatku pôsobí trpiteľsky a neskôr ako silná žena rozhodnutá vziať svoj osud do vlastných rúk. Inak povedané, prinútiť cisára abdikovať v prospech syna.
Gong Li už predtým so Zhangom Yimouom spolupracovala, a to v snímke Červené pole. Do tejto chvíle neznáma herečka si začala budovať svoj úspech.

Technická stránka
Najväčší boj sa natáčal 20 dní a účinkovalo v ňom 1000 ľudí. Dôležitým prvkom je tu kontrast medzi „cisárovniným“ zlatým a cisárovým tmavým vojskom. Fantastická pastva pre oči. Tak sa dá vyjadriť nielen tento, ale i zvyšné súboje. No nie iba tie sú skvelým vizuálnym zážitkom. Kapitolou samou o sebe sú jednotlivé kostýmy. V zlatistej farbe a s nádhernými detailmi dotvárali jedinečnú atmosféru prepychu. V najdôležitejších scénach, počas oslavy Sviatku Chryzantém, sa nám  predviedli róby hlavných postáv, na ktorých pracovalo 40 ľudí po dobu 2 mesiacov. Unikátna ručná práca.
Palác zobrazený vo filme je zrkadlom maximálnej prosperity vtedajšej doby. Stĺpy, steny, okná sú vyplnené farebnými sklíčkami. Využívalo sa tu tradičné čínske sklo.

Súmarum:

Film s emotívnym príbehom, jedinečnými súbojmi (avšak snímka nie je o nich, ale o intrigách a utrpení na cisárskom dvore), neprekonateľnými prekvapeniami, si ma získal aj vďaka úžasným hereckým výkonom, okúzľujúcou hudbou, prirodzeným efektom a megalomanskými palácmi. Hoci na internete nie sú na tento film veľmi presvedčivé kritiky a často je vyčítaná práve, mnou už spomínaná, megalománia – podľa mňa tam má svoje opodstatnenie. Už samotné extravagantné obdobie a miesto deja tomu dáva dobrý dôvod. Taktiež, je tu kontrast medzi krásnym, veľkolepým palácom a chudobným vnútrom. Pre mňa  jednoznačne a neodvolateľne 10/10.

Krátky historický kútik, alebo prečo má honosnosť vo filme svoje opodstatnenie

Dynastia Tang:
Dynastia Tang(618-907) sa na historickej priamke nachádza za dynastiou Sui (panovala iba 37 rokov, posledný cisár bol uškrtený) a považuje sa za etapu, ktorá zosobňuje špičku čínskeho duchovného života. V tomto období sa v Číne začali presadzovať i iné náboženstvá (islam, kresťanstvo – v Číne nazývané „Náboženstvo svetla“). Bolo to priam výnimočne prosperujúce feudalistické obdobie, plné okázalosti a pomerne veľkej otvorenosti voči svetu (nie politickým spôsobom).