Utorok Jún 27

Čínsky horoskop - 5 Kancov

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

 Kovový Kanec  – 1911, 1971, 2051

Hrdý, náruživý Kanec s prekypujúcimi citmi, ktorý si cení svoju reputáciu. Tento typ, zanietenejší a panovačnejší ako ostatné, má neraz prehnané chúťky a chýba mu kultivovanosť a takt. Menej obmedzuje svoj osobný život, je veľmi spoločenský a extrovertný. Priamočiaro a verejne demonštruje svoje náklonnosti, podceňuje nepriateľov a preceňuje priateľov. Nemá záľubu v tajnostkárstve, je priamy a dôverčivý, dokonca ľahkoverný.

Kovový Kanec, ambiciózny, energický a nie vždy objektívny, môže byť nebezpečným oponentom, lebo občas násilnícky prejavuje hnev alebo urazenosť. Tento typ Kanca neprijíma porážku zhovievavo, nie je typom, ktorý by sa ľahko vzdal, a nepochybne má obrovskú zásobu vytrvalosti. Je stelesnením aktivity s veľkou pozitívnou silou a životného elánu má za desiatich.

Vodný Kanec  – 1922, 1983, 2042


Vytrvalý a diplomatický Kanec s danosťami výnimočného emisára. Je vnímavý k tajným túžbam ľudí, a teda i veľmi vynaliezavý pri vyjednávaniach s oponentmi. Voda ho však uspôsobuje hľadať v ľuďoch to najlepšie a neraz až do poslednej chvíle odmieta uveriť v ich zlé úmysly. Tento typ Kanca je dojímavo verný svojmu presvedčeniu a svojim milovaným. Verí v zázraky a keď si nedá pozor, ľahko ho môžu využiť.

Srdečný, mierumilovný a seriózny Kanec je nesmierne spoločenský, puntičkársky dodržuje pravidlá hry a dobrú vôľu prejavuje tým, že vychádza každému ochotne v ústrety. Vždy verný povahe Kanca, má svoje typické vášne a výlevy lásky. Keď je negatívny, môže byť zaťažený sexom, záľubou vo výdatnej strave, nadmerným pitím alebo holdovaním inému nákladnému prepychu na účet iných.

Drevený Kanec – 1875, 1935, 1995

Drevený Kanec vie veľmi šikovne manipulovať s ľuďmi, hoci má záujem o osobné zisky, je ochotný venovať veľa času dobročinným organizáciám a výborne zvládne i sociálne funkcie alebo klubové aktivity.  Rád pomôže každému, s kým príde do styku, a snaží sa s každým dobre vychádzať. Je nesmierne dobrosrdečný, prejavuje zhovievavosť aj k najnehodnotnejším a nie je veľmi prieberčivý vo výbere spoločníkov. Neprimeraní priatelia ho preto neraz oklamú alebo stiahnu so sebou do bahna.

 Dostane sa mu však i odmeny za dôveru, ktorú vkladá do ľudí a vyšvihne sa do vysokého postavenia práve vďaka daru, že vie ľudí stmeliť. Drevo ho robí rozpínavým, no predsa dosť svedomitým, aby vyvíjal činnosť v medziach zaužívaných pravidiel. Hľadá výhodné spojenia a ambiciózne podniká v spoločných podnikoch.

Presvedčivo výrečný Kanec veľmi rád zabáva iných a vytvára okolo seba príjemnú atmosféru. Jeho bezprostredné priateľské správanie vplýva na ľudí, a tak podporujú jeho neresti i cnosti.

Ohnivý Kanec  – 1887, 1947, 2007

Oheň dodáva tomuto odvážnemu Kancovi silné a hlboké city, prejavuje nebojácne hrdinstvo v každom konaní a presadzuje svoje plány so zanovitým odhodlaním. Môže dosiahnuť najvyšší vrchol po úspešnom zvládnutí úlohy, alebo sa môže prepadnúť do najväčších hĺbok nedôstojnosti podľa toho, akú cestu si zvolí a ako pevne vie ovládnuť svoju nesmiernu energiu a zmyselnosť.

Ohnivý Kanec sa nikdy nebojí nepoznaného, je neohrozený, optimistický a dôveruje vlastným vrodeným schopnostiam, vyskúša si šťastie v čomkoľvek a zvíťazí nad veľkými prekážkami. Motivuje ho láska, snaží sa nahonobiť majetok, aby svojej nadovšetko milujúcej rodine zabezpečil príjemný život na úrovni. Keď je tento Kanec negatívny, býva svojvoľný, klame a zhrýza sa výčitkami, vo všeobecnosti ho však charakterizuje veľkodušnosť, odmieta predsudky.  

Zemný Kanec – 1899, 1959, 2019


Mierumilovný, umný a šťastný typ Kanca, ktorý má dosť rozumu, aby pracoval pre vlastný úžitok. Zemný živel ho robí výkonným, ochotne preberá finančnú zodpovednosť alebo s tým súvisiacu činnosť a plány si robí s prihliadnutím na vlastnú budúcnosť. Uznávajú ho pre stálosť a trpezlivosť. Bezvýhradne sa upriami na svoj cieľ a nepoľaví, kým ho nedosiahne. Sila vôle mu umožňuje znášať stresy a uniesť bremená, na ktoré iní nestačia so silami.

Zemný Kanec sa venuje rovnako práci i rodine, jeho usilovnosť i tempo sú neprekonateľné. Nie je autoritatívny, vyvíja tlak na seba, nie na druhých. Má rozumné a dosiahnuteľné ambície, preto nájde istotu i materiálny úspech, po ktorom túži. Zemný Kanec, láskavý, starostlivý priateľ, spoľahlivý spoločník a nápaditý zamestnávateľ vkormidluje svoju loď z neistých vôd a smeruje v živote k pokojnej a domácej harmónii.

 

Kanec a jeho presné lunárne roky od 1900 do 2000
30. január 1911 - 17. február 1912
živel: kov
16. február 1923 - 04. február 1924
živel: voda
04. február 1935 - 23. január 1936
živel: drevo
22. január 1947 - 09. február 1948
živel: oheň
08. február 1959 - 27. január 1960
živel: zem
27. január 1971 - 14. február 1972
živel: kov
13. február 1983 - 01. február 1984
živel: voda
31. január 1995 - 18. február 1996
živel: drevo

 

Zdroj: Theodora Lauová Kniha čínskych horoskopov