Utorok Jún 27

Čínsky horoskop - 5 Psov

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Kovový Pes  – 1910, 1970, 2030

 Tento Pes máva neoblomné presvedčenie a býva výsostne kritický ku každému porušeniu zákona, pravdaže podľa toho, ako si ho sám vysvetľuje. Jeho zásady majú však najvyššiu úroveň, v podstate je čestný a dobročinný. Vie sa celý život nesebecky obetovať človeku alebo veci, ak je hodný či hodná jeho uznania.
No v rozčúlení býva bezohľadný.

Kovový živel v spojení s jeho lunárnym znamením, ktoré takisto ovláda kov, vytvára krajne výrazné znamenie, Tibeťania nazývajú túto kombináciu Železný Pes a očakávajú jeho rok s veľkými obavami, lebo môže byť buď veľmi dobrý, alebo veľmi zlý – podľa toho či naberie pozitívny, alebo negatívny smer.
Prísny a zásadový kovový Pes prejavuje podobné črty, vyžaduje od seba silnú rozumovú disciplínu a všetko berie veľmi vážne. O jeho vernosti nie pochýb, politické názory má vyhranené, nepozná nerozhodnosť, prikloní sa ku ktorejkoľvek starne a neopustí svojich súkmeňovcov. V dôsledku toho, hoc nenávidí nespravodlivosť a nečestnú hru, neraz sa predsa uchýli k extrémnostiam, keď trvá na tom, aby aj ostatní prijali jeho názory.

Vodný Pes  – 1922, 1983, 2042

Intuitívny Pes, ktorého sotva zvediete na zlú cestu, býva veľmi príťažlivý. Voda prepožičiava tomuto typ viac hĺbavosti v myslení, takže má pochopenie i pre názory oponentov. Napriek príjemnej povahe a demokratickému postoju neuzatvára veľmi silné osobné zväzky so svojimi blízkymi a často je priveľmi liberálny tam, kde by mal byť zásadovejší.

Je ľahkovážnejší než iní Psi, zhovievavý voči sebe a takisto voči iným, neraz podľahne radovánkam a dobrodružným vývrtkám, no keďže výbušný temperament tohto Psa zmierňuje jeho živel voda, vie obdivuhodne krotiť svoju náruživosť a navonok sa prejavuje celkom pokojne a šarmantne.  
Je dobrým poradcom, spravodlivým sudcom a rozhľadeným podnikateľom, vie sa plynulo vyjadrovať, používa psychologické prístupy, ktoré ťažko odmietnuť, alebo vyvrátiť. Je mu súdený aj široký okruh priateľov, mnohí vyhľadávajú jeho spoločnosť.

Drevený Pes – 1874, 1934, 1994

Očarujúci, srdečný, pokojný Pes, ktorý si udržuje obozretný odstup od cudzích, ale nadväzuje pevné a trvalé vzťahy s tými, s ktorými sa rozhodol priateliť, alebo ich milovať. Tento čestný, ohľaduplný a obľúbený typ hľadá intelektuálnu stimuláciu a tvrdo pracuje na vlastnom zdokonaľovaní.
Drevo mu dáva ustálenejšiu a veľkorysejšiu povahu. Vo svojom okolí hľadá vývoj, rovnováhu a krásu. Vie zaobchádzať s rozličnými typmi ľudí a koná uvážlivo a rozumne. Obľúbeného dreveného Psa priťahuje kultivovanosť, elegancia i spoločenské výhody. Je energický, bezprostredný a rád vstupuje do spoločných podnikov.

 V podstate je orientovaný na kolektív, pousiluje sa získať sympatie čo možno najväčšieho počtu spolupracovníkov. Tento typ Psa sa niekedy dostáva do ústrania, lebo odmieta čokoľvek podnikať bez dobrozdania a súhlasu ostatných. Musí sa naučiť nezávislosti, i keď to znamená, že sa dostane na rozbúrené vody.

Ohnivý Pes  – 1886, 1946, 2006

Vzrušujúci a príťažlivý typ Psa, ktorého vynesie na výslnie vlastná očarujúca, priateľská osobnosť. Ak ho nútite urobiť niečo proti jeho vôli, prejaví sa ako bezočivec a rebel. Hoci j tento typ, ktorý, ako sa vraví, je dušou spoločnosti, dáva si pozor, aby nekázal vodu a nepil víno, úspech ani bohatstvo ho neskazia.

Životom kypiaci a sebavedomý ohnivý Pes má silný osobný magnetizmus a pôvab, každého presvedči, aby ho nasledoval. Nezávislý duch a odvaha sú mu zárukou, že nikdy necíti strach zo styku s neznámymi ľuďmi ani z prípadných konfliktov. Ustavične ho to poháňa k novým skúsenostiam. Lepšie vzťahy nadväzuje s ľuďmi staršími, ako je on sám, od ktorých sa môže veľa naučiť alebo na ktorých sa môže spoľahnúť, že mu pomôžu usporiadať si život.

Oheň dodáva tomuto typu viac tvorivosti a výraznejší prejav, je obdarený nesmiernou silou vôle a je prirodzene čestný, čomu ťažko odolať. Vrodená ochota vedno so základnou vierou a idealizmom Psa mu pomáha uspieť v náročných snaženiach a prekonať veľké prekážky.

Zemný Pes – 1898, 1958, 2018

Tento Pes je nestranným vykonávateľom a zástancom spravodlivosti a rozumných názorov. Ako zdatný a konštruktívny mysliteľ koná náhlivo a uvážene. Ostáva verný svojmu presvedčeniu, no dokáže sa podriadiť i zákonom väčšiny. Je bdelý a opatrný, uznáva primerané používanie peňazí a moci, má určený hodnotový rebríček a zriedka od neho upustí.

Pokojný a láskavý, ale tajnostkársky zemný Pes vie podnietiť iných a rozumne im poradiť. Vysoká morálne úroveň a zásadový idealizmus ho však neraz navádzajú k prehnane efektívnym prejavom, niekedy môže od ľudí vyžadovať absolútnu oddanosť a vernosť.

Je dobrým bojovníkom a takisto dobre dokáže i prežiť, lebo je praktický a menej sentimentálny ako ostatní Psi. Tento realista si cení svoju osobitosť a sebaúctu a hovorí bez zábran, čo si myslí. Nikdy sa nedá celkom poraziť neúspechom, ani sa príliš nespolieha na víťazstvo.

Pes a jeho presné lunárne roky od 1900 do 2000
10. február 1910 - 29. január 1911 živel: kov
28. január 1922 - 04. február 1923
živel: voda
14. február 1934 - 03. február 1935
živel: drevo
02. január 1946 - 21. január 1947
živel: oheň
18. február 1958 - 07. február 1959
živel: zem
06. február 19670 - 26. január 1971
živel: kov
25. január 1982 - 12. február 1983
živel: voda
10. február 1994 - 30. január 1995
živel: drevo

Zdroj: Theodora Lauová Kniha čínskych horoskopov