Utorok Jún 27

Čínsky horoskop - 5 Kohútov

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

 Kovový Kohút  – 1861, 1921, 1981

Tento skúsený, náročný, pracovitý typ Kohúta má zvláštne nadanie fascinovať ľudí brilantnými dedukčnými schopnosťami. Skúmavý, optimistická, idealistická povaha s náruživým vzťahom k práci.

Kov ho robí neústupčivým a tvrdohlavým, máva veľkú túžbu po sláve a dôležitosti. Môže úzkostlivo dbať o obraz, ktorý si sám o sebe vytvoril a len neochotne pristúpi na iné stanoviská. Má dar reči, ktorý mu môže poslúžiť na potlačenie hlasu protivníka. Hoci je vecný a rozumný, ťažko je mu zachovávať úplnú nezaujatosť, keď napádajú jeho najvnútornejšie presvedčenie.

Ak nemôže nadviazať s inými dobré vzťahy, alebo pri najlepšej vôli dospieť ku kompromisu, jeho schopnosti neraz vyjdú navnivoč a mimoriadne nadanie upadne. Zveličené racionálne odôvodňovanie a rozoberanie problému môže byť pre neho osudné. Keď je negatívny, podrobí skúmaniu dokonca aj objekt svojej šťastnej lásky. Mal by krotiť nutkanie nezmyslene ničiť.

Kovový Kohút máva niekedy zábrany v citovom živote, hoci sa tvári hrdinsky. Trvá na usporiadanom živote a potrpí si na čistotu, niekedy si dokonca vyžaduje sterilitu prostredia. Kým zištného Kohúta na jednej strane priťahujú materiálne statky, na druhej strane je zaujatý sociálnymi reformami. Cíti sa zaviazaný poskytnúť služby a vedomosti celému ľudstvu, nachádza naplnenie v riešení sociálnych problémov alebo v reformách podnecujúcich pokrok ľudstva.

Vodný Kohút  – 1873, 1933, 1993

Intelektuálny typ Kohúta, ktorý sa vyžíva v kultúrnej činnosti. Má k dispozícii ohromujúcu energiu a iniciatívu, hľadá využitie svojich vedomostí, alebo zapája iných do urýchlenia svojho pokroku.
 Vodný živel ho podporuje v triezvom myslení a praktickosti. Dá sa s ním diskutovať, lebo býva povoľný, keď je postavený pred neprekonateľné fakty. Nie je až taký upätý a obetavý ako ostatní Kohúti.
Odborník v používaní písaného slova a panovačný v slovnom prejave, vie rozhýbať masy a podnietiť dobrovoľnú činnosť. Má silné vedecké sklony, okruhom jeho záujmu sú zdravotníctvo, medicína a technológia. Jeho mozog pracuje s výkonnosťou počítača, preto keď venuje prílišnú pozornosť detailom, môže stratiť zo zreteľa hlavné otázky.

Drevený Kohút – 1885, 1945, 2005

Priateľský typ Kohúta, je ohľaduplnejší k ľuďom a vidí život v širších súvislostiach. Nie je natoľko tvrdohlavý a neústupčivý, no má takisto sklony veci komplikovať a neraz sa dostáva do kaše, ktorú si sám navaril. Mal by sa naučiť držať na uzde nadšenie, neprepínať sily a nepredpokladať, že každý je taký vytrvalec a nadšenec ako on.

Drevo ho usmerňuje na pokrokovosť, a keď sa drevo spája s jeho mravnými kvalitami, čestnosťou a bezúhonnosťou, vysoko vynikne vo svojom odbore, jeho grafy a diagramy ohromia každého. Ako nepredpojatý, spravodlivý a spoločenský človek vie sa nesebecky zasadiť za blaho iných. Hľadá spôsoby, ako prispievať na existujúce sociálne podmienky, alebo ako ich zlepšiť a s túžbou po vyrovnanosti hľadá úzku spätosť s ľuďmi, s ktorými pracuje a získa si skvelú povesť pre svoju spoľahlivosť. Ak sa nepodujme súčasne na priveľa veľkolepých projektov, môže mať život ako sen.

Ohnivý Kohút  – 1897, 1957, 2017

Pravdepodobne mentor. Tento Kohút s ohnivým živlom je rázny, vysoko motivovaný a autoritatívny. Vie konať nezávislo, veľmi presne a šikovne, no dá sa neraz strhnúť svojím temperamentom,  občas je nervózny a zbytočne dramatizuje.

Silne zásadový a upriamený na dosiahnutie úspechu, prejavuje nadpriemerné menedžerské schopnosti a vodcovstvo. Usilovný a výkonný ohnivý Kohút sa fantasticky drží vlastných názorov a vydáva sa na súkromné výpravy, aby zhromaždil fakty a podklady na ich uskutočnenie. Občas býva taký neoblomný, že nepristúpi ani na výhodné kompromisy a ľudí i situácie si dáva pod mikroskop na pozorovanie. Ak sa veci nevyvíjajú podľa jeho očakávania, rád prevezme úlohu inkvizítora alebo vyvolá obrovský škandál.
Napriek týmto nedostatkom má však tento typ Kohúta mimoriadny organizačný talent a za jeho činmi sa skrývajú najušľachtilejšie zámery a pre verejnosť môže predstavovať povzbudzujúcu dynamickú osobnosť.

Zemný Kohút – 1909, 1969, 2029

Svedomitý, analytický, skúmavý Kohút, ktorý hľadá pravdu, skoro dospieva a hromadí si vlastné nezvratné dôkazy. Zem mu zabezpečuje dôkladnosť, výkonnosť, zodpovednosť v plnení záväzkov, vie, ako odsunúť prekážky a vidí tvrdé, reálne fakty.

Nebojí sa, vziať si na plecia obrovskú zodpovednosť, ale svojej kohútej reputácie sa nezrieka, nedáva si totiž servítku pred ústa. Je skromný, dogmatický, so silnými misionárskymi tendenciami. Ak nájde v práci vytúženú odmenu, vedie jednoduchý, primeraný život. Je až fantasticky systematický, odkladá si poznámky a fascikle, všetko, čo robí, zaznamenáva pre budúce generácie.

Je náročný vedúci, prísny vychovávateľ, obávaný kritik, zemný Kohút, ak sa prinúti ostať praktický vo svojom povolaní, bude siať a žať od svitu do mrku a na prasknutie si naplní sýpky úspechmi, plodmi svojej námahy.

 

Kohút a jeho presné lunárne roky od 1900 do 2000
22. január 1909 - 09. február 1910
živel: zem
08. február 1921 - 27. február 1922
živel: kov
26. január 1933 - 13. február 1934
živel: voda
13. február 1945 - 01. február 1946
živel: drevo
31. január 1957 - 17. február 1958
živel: oheň
17. február 1969 - 05. február 1970
živel: zem
05. február 1981 - 24. január 1982
živel: kov
23. január 1993 - 18. február 1994
živel: voda

Zdroj: Theodora Lauová Kniha čínskych horoskopov