Utorok Jún 27

Čínsky horoskop - 5 Opíc

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Kovová Opica – 1860, 1920, 1980

Bojová Opica, silná, inteligentná a nezávislá, s neprekonateľnou túžbou po finančných istotách. Je schopná múdro investovať a najradšej sama vedie svoje podniky alebo, ak má stále zamestnanie, zarába si peniaze i pomimo. Je spoľahlivá a vie si udržať úspory, ak nešpekuluje v riskantných podnikoch.

 Kov prepožičiava tomuto typu Ovce vášeň a okázalosť, má veľké ambície a svojím správaním v citových prejavoch vyvoláva neraz dojem, že naháňa vysoké postavenie, inokedy zas, že je až príliš dramatický vo vystupovaní. Tento vášnivý typ, charakterizovaný živou povahou, býva príjemný, pozitívny a neraz presvedčivý. Predá vám, všetko, čo si zmyslí, a jeho návrhy, ak je tvorivý, sú estetické a zároveň užitočné. Kovová Opica môže byť vynikajúcim programátorom nových smerov alebo metódy.

Tento analytický typ, keď je negatívny, býva prehnane sebaistý a pyšný. Nie je veľmi lojálny, a keď, tak iba sebe. Je to svedomitý pracovník, praktický, odmieta pomoc iných a je viac ako schopný presadiť vlastné záujmy.

Vodná Opica – 1872, 1932, 1992

Tento typ Opice je špekulant, vždy ochotný spolupracovať. Drží sa zásady ruka ruku umýva. Pôsobí dôležito a svetácky, pritom je oveľa urážlivejší ako ostatné typy Opice. Máva tajnostkársku, no príjemnú povahu a pri trpezlivom sledovaní svojich záujmov býva veľmi šikovný.

Voda spojená s jeho rodným znamením ho bezpečnejšie vedie k cieľavedomosti. Neprejavuje svoje zámery veľmi priamo ani zjavne. Vie zdvorilo pristúpiť na kompromis a vyzná sa, kedy je lepšie obísť prekážky a nemárniť čas ani energiu na ich búranie. Má dobrý čuch a je originálny, motivuje seba aj druhých príjemným správaním a svoje myšlienky predkladá tak bezprostredne , že ani veľmi nenaráža na odpor. Vie všetko osvetliť z čo najlepšej stránky. Má veľké pochopenie pre vzájomné pôsobenie ľudských vzťahov, ktoré neváha využiť, aby dosiahol svoje.

Ak sa rozhodne byť negatívny, môže trpieť, keď ho dostatočne neusmerňujú. Stráca istotu a stáva sa výstredným a roztržitým, nevhodne sa pletie do cudzích záležitostí.

Drevená Opica – 1884, 1944, 2004

Pre tento typ Opice je podstatná dobrá komunikácia s ľuďmi. No pokiaľ je to možné, nestrká nos do iných vecí a hrdí sa tým, že svoj dom aj účty si vie udržať v poriadku. Hoci je v podstate čestný a túži po uznaní, býva nepokojný a máva silného dobyvačného ducha. Uvedomuje si všetko, čo sa okolo deje, a nesmierne sa zaujíma o nové objavy a prúdy myslenia. Živel drevo mu dodáva intuitívnu myseľ, je schopný predvídať beh udalostí, na svoje otázky ustavične hľadá odpovede a porážky neprijíma pokojne.

Udržuje si vlastnú obdivuhodnú úroveň. Hľadí vždy dopredu a pri tom nie je celkom spokojný s tým, čo má. Vo večnom zháňaní lepších pastvín skočí na každú novú príležitosť, čo sa naskytne. Tento podnetný človek všade zavedie poriadok, nech sa rozhodne pre akúkoľvek prácu, zriedka podlieha zveličovaniu či špekuláciám. Pekne pomaličky, kúsok po kúsku odstraňuje prekážky.

Ohnivá Opica – 1896, 1956, 2016

Energická Opica so živou gestikuláciou, ktorá prejavuje povahové vlastnosti prirodzeného vodcu a novátora. Je sebaistá a rozhodná, výrazná, úprimná v citovom prejave a má veľký záujem o druhé pohlavie.

 Ohnivý živel jej vypožičiava veľkú vitalitu, ale i náchylnosť ovládať, alebo učiť tých, ktorí sú menej výbojní a rozhodní ako ona. Má bujnú fantáziu a nemala by sa dať unášať svojimi nápadmi. Je vynaliezavá, ale nie vždy opatrná.

Má mocné, nepoľavujúce nutkanie stáž na čele svojho profesionálneho odboru. Je maximálne súťaživá a schopná veľkej žiarlivosti, jej tvorivé vlastnosti živí silná vôľa , nevyhnutnosť a iniciatíva, čo jej umožňuje predbiehať druhých a byť vždy o krok pred nimi. Je najenergickejšia zo všetkých Opíc. Vychutnáva, že sa vie dokonale ovládať, ale ak je negatívna, býva dogmatická, zaťatá a škriepna. Má šťastnú ruku v špekulatívnom podnikaní a vie presne odhadnúť riziká, no napriek odvážnej a vyrovnanej tvári, ktorú ukazuje na verejnosti, skrýva tento typ Opice v sebe morbídne podozrenia, ako strašne ho ľudia podvádzajú a podozrievajú.      

Zemná Opica – 1908, 1968, 2028

Príjemný a spoľahlivý typ Opice, máva pokojnú, chladnokrvnú povahu, je priateľský, nezištne podporuje dobročinné ciele. Mlčky si vyžaduje obdiv, uznanie za svoje nadanie a služby.
Pravdepodobne je to intelektuál s akademickým vzdelaním, alebo keď nemá možnosť získať vyššie vzdelanie, je aspoň veľmi sčítaný. Zväčša býva čestný a priamy, získava veľké uznanie dôkladným a svedomím plnením povinností.

Nepotrpí si na zábavu, iba ak je to nevyhnutné, ale je nesmierne láskavý a milujúci voči tým, na ktorých mu záleží, nie je taký zaujatý vlastným egom, vie sa nesebecky zasadzovať za dobro všetkých. Cení si svoju bezúhonnosť a prejavuje až háklivú svedomitosť, aby konal vždy v medziach zákona.

Opica a jej presné lunárne roky od 1900 do 2000
02. február 1908 - 21. január 1909
živel: zem
20. február 1920 - 07. február 1921
živel: kov
06. február 1932 - 25. január 1933
živel: voda
25. január 1944 - 12. február 1945
živel: drevo
12. február 1956 - 30. január 1967
živel: oheň
30. január 1968 - 16. február 1969
živel: zem
16. február 1980 - 04. február 1981
živel: kov
04. február 1992 - 22. január 1993
živel: voda

Zdroj: Theodora Lauová Kniha čínskych horoskopov