Utorok Jún 27

Čínsky horoskop - 5 Hadov

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

 Kovový Had – 1881, 1941, 2001

Tento typ hada je obdarený vypočítavou, inteligentnou mysľou a nevšednou silou vôle. Vyzbrojený náročným vkusom a prenikavým okom, ktorému neunikne ani jedna vhodná príležitosť, má predpoklady stať sa prefíkaným osamelým bežcom. Pohybuje sa rýchlo a nenápadne, kým by ste ho stihli zastaviť, už bezpečne sedí vo výhodnej funkcii.
Kov kombinovaný s jeho rodným znamením spôsobuje, že baží po prepychu a pohodlnom živote, preto sa sústreďuje predovšetkým na získanie bohatstva a moci. Má jasné a predvídavé predstavy a zo všetkého si nárokuje iba na to najlepšie.
Kovový Had je zo všetkých zďaleka najtajnostkárskejší, najvyhýbavejší, až zveličene sebavedomý, takže v dôsledku toho býva často podozrievavý, niekedy až po hranicu paranoje a kdekoho obviňuje zo skrytých zlých úmyslov.
Tento Had, aj keď získava moc a vplyv, nevie v sebe potlačiť dávku závisti, ustavične sa pokúša prekabátiť protivníka, a keď sa mu to nedarí čistými metódami, siahne po nečistých. Ťažko znáša porážku a neúspech.
Je vlastnícky, panovačný, neraz čudne uzavretý, svoj životný cieľ si určuje už v mladom veku a vytrvalo ho sleduje – vie byť veľkorysý, vie spolupracovať s inými, ale vždy iba do istej miery.

Vodný Had – 1893, 1953, 2013

Tak ako voda prekoná prakticky každú prechádzku, tak i Had narodený v jej roku vládne všeobecným vplyvom, lebo vie preniknúť pod povrch veci.
Tento nezdolateľný Had je obdarovaný silným osobným čarom a zvedavou povahou, je bystrý, materialisticky založený, obchodnícky mysliaci, má veľké duševné schopnosti a silu upriamiť sa na svoj životný cieľ. Aby uskutočnil načrtnutý plán, vylúči každý rozptyl a nezávažné veci nechá bokom. Nikdy nestráca z dohľadu svoje úspechy a spätosť so skutočnosťou.
Vodný Had má umelecké sklony a je sčítaný, intelektuálny, ale pritom i praktický, vie ovládať nielen svoje financie, ale aj ľudí. Tento osobitý Had, hoci pôsobí pokojne a vyrovnane, má veľmi dobrú pamäť na krivdy a osobnú nevraživosť si celý život pestuje. Môže mať Jóbovu trpezlivosť a v sebe jed, nebezpečný ako uštipnutie kobry kráľovskej.

Drevený Had – 1905, 1965, 2025

Vážny Had, láskavý a múdry, vie prorocky odhadnúť, ako sa vyvinie sled udalostí, najmä dejinných.
Potrebuje dokonalú intelektuálnu slobodu, ale pokiaľ ide o city, je stály a vytrvalý. Hľadá jednak citovú vyváženosť, jednak finančnú istotu, vie sa dobre vyjadrovať s býva výborným rečníkom.
Drevený živel spojený s nemenným živlom pozitívneho ohňa ho robí veľmi zaujímavým, žiari ako maják, lenže neodrádza, ale priťahuje veci i ľudí, o ktorých má záujem.
 Máva márnotratné zvyky a niekedy je namyslený na svoj vzhľad. Pretože túži po obdive a verejnom uznaní, robí všetko, čo je v jeho silách, aby získal trvalé a všeobecné úspechy.
Drevený Had je vždy dobre informovaný, informácie však zbiera nie kvôli sebe, ale aby ich mal k dispozícii na každodenné používanie. Má dobrý úsudok, prenikavý zmysel pre hodnoty a je diskrétny, čo sú predpoklady, aby sa stal vynikajúcim investorom alebo i znalcom životných radostí. Prispôsobivý Had, ktorému je veľmi blízke umenie, udba divadlo a všetky krásy Zeme.

Ohnivý Had – 1857, 1917, 1977

Náruživý a despotický Had, činorodý telom i dušou, prejavuje sa veľmi energicky. Oheň dodáva už beztak  pôsobivej osobnosti Hada veľkú príťažlivosť a čaro v očiach širokej verejnosti. Vzbudzuje dôveru, je predurčený na vodcu, ak sa rozhodne pre politiku, ľudia budú voliť tento typ.
Aj keby zvolával verejné zhromaždenie, zastával, alebo presadzoval názory väčšiny, ani tak sa nevie zbaviť svojej strašnej vrodenej podozrievavosti, verí len sám sebe. Je prirýchly, aby sa dal kontrolovať, alebo odsúdiť. Niekedy sa obklopuje úzkym kruhom priateľov, a poradcov a tak sa izoluje, i keď si to sám neuvedomuje. Jeho silná, až maniacka túžba po sláve, peniazoch a moci ho núti nástojiť na konkrétnych výsledkoch. Je dôsledný a nekompromisný, určuje si preto najväčšie ciele, a keď sa dostane na vrchol, donekonečna lipne na moci.
Ohnivý Had je najzmyselnejší, najvášnivejší a najžiarlivejší druh Hada, až zveličene prejavuje svoju lásku i nenávisť a je nesmierne zaneprázdnený sám sebou.

Zemný Had – 1869, 1929, 1989

Milý a spontánny typ Hada, ktorý si pomaly, ale neomylne vytvára názor na ľudí. Má pevnejšie zásady, je dôslednejší a spoľahlivejší, schopný verejne komunikovať a efektívne pôsobiť v skupinových aktivitách.
Vyzbrojený širokým rozhľadom a základnými ambíciami Hadov vie zvládnuť a preklenúť nedostatky v časoch zmätkov a paniky. Nedá sa ľahko zastrašiť, ovplyvniť – tento Had si ponecháva právo presadzovať vlastný názor.
Slovom, je to najočarujúcejší a najpôvabnejší zo všetkých Hadov. Vie sa ovládať, je pokojný a nekonečne šarmantný, lojálny k priateľom, vždy obklopený armádou priaznivcov.  
Tvrdo pracujúci a systematicky zemný Had, obozretný a sporivý, môže byť úspešný v bankovníctve, poisťovníctve, v podnikaní s nehnuteľnosťami. Svoje potreby vie vždy zladiť so svojimi príjmami. Je to Had, ktorý pozná hranice svojich možností a prezrievavo sa drží  v ich medziach.

Had jeho presné lunárne roky od 1900 do 2000
04. február 1905 – 24. január 1906
živel: drevo
23. január 1917 – 10. február 1918 živel: oheň
10. február 1929 – 29. január 1930
živel: zem
27. január 1941 -14. február 1942
živel: kov
14. február 1953 – 2. február 1954
živel: voda
2. február 1965 – 20. január 1966
živel: drevo
18. február 1977 – 6. február 1978
živel: oheň
6. február 1989 – 26. január 1990
živel: zem

Zdroj: Theodora Lauová Kniha čínskych horoskopov