Utorok Jún 27

Čínsky horoskop - 5 Drakov

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Kovový Drak – 1880, 1940, 2000

Tento typ je asi najcieľavedomejší zo všetkých Drakov. Česť a bezúhonnosť sú preňho najvyššími cnosťami, a hoci vie byť bystrý, úprimný a pôsobivý, je tiež neústupčivý a kritický.
Je bojovný a zameraný na činnosť, vyhľadáva a motivuje tých, čo dosahujú jeho úroveň inteligencie alebo spoločenského postavenia. Prejavuje málo trpezlivosti k lenivcom a pochabým. Neohybný kov v kombinácii s drevom, nemenným živlom jeho lunárneho znamenia, mu dovoľuje zastrašovať slabších, až sa podrobia jeho vôli. Inak vo svojich najlepších chvíľach práve on je bojovníkom za vznešené ideály.
 Je úžasne citovo založený a celý svoj život stavia na vlastnom presvedčení. Je zbytočné presviedčať ho, že niektoré veci sa jednoducho nedajú zvládnuť. Tento typ Draka sa pokúsi vyhnať zo života každé zlo, na ktoré natrafí; jeho presvedčenie a morálne zásady ho môžu priviesť až k fanatizmu.
Keď je negatívny, máva zväčša zveličené predstavy o vlastnej dôležitosti. Nie je ktovieaký diplomat, a keď s ním druhí nesúhlasia alebo odmietnu ho prijať za vodcu, púšťa sa do vecí sám a dotiahne ich do famózneho konca.
Silný kovový Drak sa vrhá i ta, kam sa neodvážia vstúpiť ani anjeli. Uspeje, pretože iný smer si nevytýči, spaľuje za sebou mosty, takže keď raz zaútočí, nemôže sa vrátiť.

Vodný Drak – 1892, 1925, 2012

Menej panovačný typ Draka, ktorý dáva prednosť optimálnemu rastu a rozpínavosti. Pre dobro celku je schopný odsunúť na bok svoje ego, nie je až taký sebecký ani neústupčivý. Plachý, ale pokorno zmýšľajúci človek, ktorý sa zo všetkých síl snaží nebyť taký okázalý ako iní Draci. Nevyslúžil si však označenie zmierlivý. Zaujíma zväčša vyčkávacie stanovisko a jeho dôvtip je rovnako imponujúci ako sila jeho vôle.
Vodný Drak žije podľa zásady: Ostaň verný sám sebe! Nehľadá príležitosť pomstiť sa tým, čo sa rozhodnú pre opačnú cestu. Vie prijať porážku či odmietnutie bez trpkosti, lebo je demokratický a slobodomyseľný.
Voda upokojuje a má blahodarný vplyv na toto lunárne znamenie, pre Drak vie, ako konať múdro a robiť to, čo je podstatné pre jeho postup. Je rýchly a spoľahlivý, schopný s neúnavným zanietením uplatniť a predať svoje nápady. Má predpoklady presadiť sa ako finančník alebo maklér, lebo vie, kedy, kde a ako použiť silu.
Jeho najväčším nedostatkom je to, že sa neraz správa ako priveľmi optimistický stavbár, ktorý zabudne vykopať základy. V snahe získať priveľa, môže stratiť všetko. Musí sa naučiť rozhodnosti v náročných veciach a vzdať sa všetkého neuskutočniteľného a zbytočného. Len tak bude schopný sústrediť všetku energiu na menej, no výnimočnejších cieľov.

Drevený Drak – 1904, 1964, 2024

Tvorivý a veľkodušný typ Draka, schopný vyvinúť dômyselné, nové, revolučné koncepcie. Drevo v kombinácii s jeho znamením mu dodáva talent formulovať a uplatňovať svoje myšlienky, ako aj úspešne spolupracovať s niekým iným napriek tomu, že sa príležitostne správa dosť blahosklonne.
Drevený Drak, obdarený bádateľskou povahou, sa rád zahĺbi do teórií o príčinách a následkoch; každý jeho čin vedie jeho prísna logika. Má však tendencie až puntičkársky skúmať veci a keď narazí na odpor, trápi ľudí nekonečnými diskusiami.
Napriek tomu je šľachetný, ochotný kráčať strednou cestou, snaží sa podľa možnosti neurážať ľudí a jemne zaobaliť svoje panovačné správanie. Drevený živel vytvára menej divoký a nerozumný variant Draka, ktorý neodmieta kompromis, keď vidí, že je preňho výhodný. No jednako len ostáva Drakom, všetko prirovnáva  svojmu nadpriemernému egu, a kým sa mu uráči pristúpiť na zmenu, najprv sa ubezpečí, že z nej bude ťažiť hlavne on.
Nebýva síce taký bojový a sústredený sám na seba ako Draci s inými živlami, ale keď ho vyprovokujú, je rovnako hrdý a nebojácny a nedáva si servítku pred ústa.

Ohnivý Drak – 1916, 1976, 2036

 Ohnivý Drak, najčestnejší, najochotnejší a najschopnejší súťaže zo všetkých Drakov, od každého veľa očakáva. Je obdarený úžasnou energiou a môže vám na revanš veľa ponúknuť. Problém je v tom, že sa premáva s nadradeným a autoritatívnym výrazom, takže vzbudzuje v ľuďoch strach, lebo ich od seba vždy odplaší. Jeho vodcovské kvality neraz špatí túžba, aby sa k nemu správali ako  k spasiteľovi. Oheň spojený s jeho lunárnym znamením mu dodáva až príliš ambiciózne a diktátorské sklony.
V skutočnosti je to úprimný a humánny tvor, ktorý zastáva nestranné názory a za každú cenu sa chce dopátrať pravdy. Jeho kritika je vždy objektívna. Silou svojej vibrujúcej osobnosti vie rozhýbať masy ľudí. Ako rodený bádateľ obracia pohľad k dokonalosti, kde na vrchole, pochopiteľne, stojí on.
Ohnivý Drak býva často presiaknutý nenásytnou osobnou ctižiadostivosťou, má výbušnú povahu, je netaktný a neuspokojí sa s ničím, čo nie je perfektné. Okrem toho až príliš zovšeobecňuje alebo robí prenáhlené závery, ľudí triedi do škatuliek a vôbec nepripúšťa, ba ani nedbá, že sú to rozdielne individuality.
Napriek tomu je to výkonná osobnosť vysokých kvalít, ktorá môže byť prameňom inšpirácie pre ostatných a pútať pozornosť verejnosti za predpokladu, že sa naučí koriť svoje záporné vlastnosti a správať sa k ľuďom pokornejšie.

Zemný Drak – 1868, 1928, 1988

Tento spoločenský Drak, typ vedúceho pracovníka, má nutkanie držať pod kontrolou svoje okolie i blízkych. Ako Draka ho láka samovláda a bolo by nerozumné očakávať, že sa uspokojí s niečím menej. Popritom však zachováva fair play a vie oceniť názory iných ľudí, aj keď s nimi nemusí súhlasiť. Vďaka zemi je realistický, vyrovnaný, ba aj často až trochu neosobný.
Nebýva taký prísny ako ostatní Draci, no i tak v ňom prebýva základný pud podrobovať si iných. Pristupuje však k problémom rozumne, jeho vodcovstvo je menej diktátorské, ustavične sa snaží rozvíjať svoje vlohy a čoraz lepšie ich uplatňovať.
Zemný Drak sa dobre ovláda, čo však neznamená, že nie je iniciatívny. To iba pod vplyvom zemného živlu je nenáhlivý a jeho úsilie je spoľahlivo seriózne a priamočiare.
Tento aristokratický Drak je veľmi priamy, pokojný, silný, statočný a upriamený na úvahy či organizovanie. Zriedka vybuchne hnevom a nikdy sa nezníži k tomu, aby sa v rozčúlení škriepil s ľuďmi, ktorí sú v menej významnom postavení. No ak sa niekto dotkne jeho dôstojnosti, neminie ho rýchla odplata.

Drak a jeho presné lunárne roky od 1900 do 2000
16. február 1904 – 3. február 1905
živel: drevo
3. február 1916 – 22. január 1917
živel: oheň
23. január 1928 – 9. február 1929
živel: zem
8. február 1940 – 26. január 1941
živel: kov
27. január 1952 – 13. február 1953
živel: voda
13. február 1964 – 1. február 1965
živel: drevo
31. január 1976 – 17. február 1977
živel: oheň
17. február 1988 – 5. február 1989
živel: zem

Zdroj: Theodora Lauová Kniha čínskych horoskopov