Utorok Jún 27

Čínsky horoskop - 5 Zajacov

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

 Kovový Zajac  - 1891, 1951, 2011

Ten typ zajaca býva fyzicky i psychicky zdatnejší ako Zajaci patriaci k ostatným živlom.  A nebýva ani taký naklonený kompromisom. Má neotrasiteľnú vieru vo svoje pozorovacie schopnosti a dedukcie a zväčša býva presvedčený, že on sám najlepšie pozná odpovede na riešenia svojich problémov. Obdivuhodne prijíma každú zodpovednosť a v práci prejavuje značnú iniciatívu.
V dôsledku spojenia kovu s jeho zvieracím znamením sa väčšmi upriamuje na svoje želania, úspechy a tvorivé zámery. Je prefíkanejší, ale svoju ambicióznosť starostlivo maskuje chladnou logikou a inteligenciou.
Je to príkladný pôžitkár, vie, ako sa má žiť a plne vychutnáva všetky dary, ktoré život poskytuje. Môže byť ľahostajný k názorom iných, ale citovo i bytostne sa ho dotýka naozaj dobré umenie, hudba a iné podoby krásy. Vrodená sebaistota a súdny pohľad sú predpokladom, aby sa stal vynikajúcim znalcom všetkých druhov výtvarného umenia. Ak má na to dostatok prostriedkov, môže sa vďaka vycibrenému vkusu stať vysoko odborným zberateľom. Nech sa rozhodne pre akékoľvek povolanie, čoskoro zaznamenáva úspechy, pretože je od prírody dôkladným a svedomitým pracovníkom.
Tento typ Zajaca, podobne ako všetky naozaj romantické duše, máva pesimistické nálady a práca sa mu darí iba vtedy, keď má dostatočnú inšpiráciu. Je vášnivý v láske, hlbokomyseľný a predvídavý, do vnútornej svätyne svojho života pustí iba pár vyvolených, pretože je v nej veľa tajných zákutí.  

Vodný Zajac – 1903, 1963, 2023

Meditatívny typ Zajaca s jemnou citovou povahou. Neznáša sužovanie ani iné nepríjemnosti ako napríklad námietky a podpichovanie. Možno to spôsobuje skutočnosť, že je priveľmi vnímavý a presne sa vie vžiť do myšlienok a pocitov druhého človeka. Máva vynikajúcu pamäť. Tak či tak je to zaujatá subjektívna duša a jeho perspektívu skresľujú citové bariéry, ktoré si sám stavia. Nie je veľmi rozhodný a v mnohých prípadoch ľahko podľahne cudziemu diktátu.
Jemnosť a citlivosť sú príčinou, že sa priveľmi zaoberá minulosťou, preto často nevie zabudnúť na dávne krivdy a prepadá sebaľútosti. V skleslej nálade každého podozrieva zo skrytých pohnútok, je nekomunikatívny a príliš popúšťa uzdu predstavivosti. V dobrom duševnom stave si môže na pomoc privolať všetky kozmické sily. Ak svoju neutralitu nebude extrémne preháňať, nikdy neostane bez priateľov a bez vplyvu.

Drevený Zajac – 1915, 1975, 2035

Keď prevláda drevo v lunárnom znamení, ktorému takisto vládne drevo, môže vytvoriť veľkorysého a mimoriadne chápavého Zajaca, ktorý býva dobročinný neraz i na vlastnú škodu. Nepochybne má reálne a upresnené ambície, často sa však dá zastrašiť nadriadenými a radšej sa rozhodne nevidieť chyby, aby zachoval status quo. Tento chápavý a neústupčivý postoj privádza iných do pokušenia využiť ho vo svoj prospe ch.   
Napriek tomu sa tento typ Zajaca môže pochváliť úspešným postupom. Umiestni sa vo veľkých spoločnostiach alebo inštitúciách, kde môže pomaly a diplomaticky vystupovať po rebríčku úspechu, raz za čas vždy o jednu priečku vyššie. Spoločné úsilie a zomknutosť ho priťahujú a dodávajú mu potrebné bezpečie istoty. No pre vrodenú túžbu cítiť sa súčasťou kolektívu býva občas až nesmierne byrokratický a vyhýba sa rozhodnutiam, ktoré by sa mohli ľudí dotknúť, alebo vyvolať spory. Mal by byť náročnejší, rozhodnejší a urobiť potrebné korky, aby sa zabezpečil proti tým, ktorí využívajú jeho veľkorysosť. Tento Zajac patrí k tým, čo sa vedia elegantne ohnúť a nikdy nezlomiť, preto nebude mať ťažkosti zaradiť sa, kde sa mu zapáči.

Ohnivý Zajac – 1927, 1987, 2024

Priateľský, srdečný Zajac so zmyslom pre humor. Zo všetkých Zajacov má najpevnejší charakter. Ohňu vďačí za to, že je temperamentnejší, no i tak vie šarmantne a diplomaticky skrývať svoje city.
Príjemná prirodzená osobnosť. Ľudia reagujú kladne na jeho myšlienky, lebo ich vie dobre tlmočiť.
Oheň mu prepožičiava sklon k citlivosti a k otvorenosti vo vyjadrovaní svojich požiadaviek. Má viac schopností na vodcovstvo ako ostatní Zajaci a jeho vládu charakterizuje diskrétnosť a umiernenosť. Napriek tomu, že sa správa bezprostredne a progresívne, nikdy nepristane na priamu konfrontáciu s nepriateľom, radšej využije jemné zákulisné metódy, alebo sa dohodne s nejakým sprostredkovateľom, ako to šikovn e robievajú príslušníci znamenia.
Tento typ Zajaca býva obdarený vysoko vyvinutou intuíciou, ba i citlivosťou na okultizmus či špiritizmus. Prenikavo si uvedomuje zmeny vo svojom prostredí a ľahko podlieha pocitom hnevu, krivdy alebo sklamania. Aby mohol iskriť, potrebuje ocenenie, úprimnú podporu a inšpiráciu.

Zemný Zajac – 1879, 1939, 1999


Vážny a vytrvalý typ Zajaca s metodickým myslením a so schopnosťou pripraviť dobre vypočítané ťahy. Najskôr si dobre uváži, či má, alebo nemá podľahnúť svojim citovým poryvom. Vyrovnanosťou a rozvahou si získava priazeň nadriadených, realistickým prístupom zas úspechy.
Zemný živel mu dodáva viac stálosti a menej zhovievavosti, hoci jeho stálosť je pasívneho druhu. Introvertná povaha ho núti, aby sa utiahol do seba, keď ho ťažia problémy, a kým začne konať, musí dospieť k vnútornej vyrovnanosti. Nikdy neváha prisvojiť si akékoľvek dostupné pramene a potom ich múdro využiť.
Je to materialisticky založený človek a vlastný blahobyt mu je prvou strasťou, čím sa stáva ľahostajným k potrebám iných, ktoré nie sú v súlade s jeho plánmi. Je však dosť pokorný, aby spoznal svoje nedostatky, a pokiaľ vládze, snaží sa ich premôcť.

 

Zajac a jeho presné lunárne roky od 1900 do 2000
29. február 1903 - 15. február 1904
živel: voda
14. február 1915 - 02. február 1916
živel: drevo
02. február 1926 - 01. február 1927
živel: oheň
19. február 1939 - 07. február 1940
živel: zem
06. február 1951 - 26. január 1952
živel: voda
25. január 1963 - 12. február 1964
živel: voda
11. február 1975 - 30. január 1976
živel: drevo
29. január 1987 - 16. február 1988
živel: oheň
16. február 199 - 03. február 2000
živel: zem

 

Zdroj: Theodora Lauová Kniha čínskych horoskopov