Utorok Jún 27

Čínsky horoskop - 5 Tigrov

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Kovový Tiger – 1890, 1950, 2010

Tento rozhodne nie je zdržanlivý príslušník svojho znamenia. Kovový Tiger sa musí prejavovať aktívne, agresívne a náruživo. Môže, ale nemusí mať umelecké sklony, rozhodne sa však postará, aby vyvolával dojem fascinujúcej osobnosti, ktorú si nemožno nevšimnúť. Je sústredený výlučne na seba a zámerne nápadný, no ak má správnu motiváciu, prejaví sa ako spoľahlivý a neúnavný pracovník.
 K svojim problémom pristupuje priamo, ba dokonca radikálne, a nikdy ani na okamih nepochybuje o tom, čo chce dosiahnuť. Chybou je, že to chce priveľmi rýchlo. Býva prehnane optimistický, pokiaľ ide o očakávané výsledky.
Kov v kombinácii s nemenným životom jeho lunárneho znamenia môže vytvoriť nevypočítateľného, nekonvenčného a vo svojom konaní bezohľadného Tigra, človeka presadzujúceho si iba seba a svoje želania i za cenu, že pri tom musí kde-tu niekoho prišliapnuť. Tento osobitý Tiger ľahko podlieha tak dobrým, ako i zlým vplyvom a vždy sa snaží konať nezávislo, pretože neznáša obmedzovanie svojej slobody.

Vodný Tiger – 1902, 1962, 2022

Slobodomyseľný Tiger, vždy prístupný novým myšlienkam a skúsenostiam. Má danosť vidieť veci objektívne, lebo vodný živel v kombinácii s jeho lunárnym znamením mu dáva pokojnejšiu povahu. Ako dobrý znalec ľudskej duše vie sa spoľahlivo dopracovať k pravde. Je humánny, intuitívny, má vyvinutý zmysel pre nadväzovanie vzťahov. Vyniká v profesiách, ktoré si vyžadujú priamy styk s ľuďmi.
Tento realistickejší typ Tigra drží prsty na pulze dňa a pozná problémy, s ktorými prichádza do styku. Zriedka sa mýli v úsudkoch. Má nadpriemerné rozumové schopnosti, no ako všetci Tigri niekedy stráca drahocenný čas váhavosťou. Považujú ho za menej výbušného, ako sú ostatní Tigri, lebo vie ovládať svoje citové poryvy a sústrediť úsilie na vytýčený zámer.

Drevený Tiger – 1914, 1974, 2034

Zhovievavý typ Tigra, ktorý hodnotí situácie v praktickom a nezaujatom svetle. Má demokratické názory a chápe, aké je dôležité zabezpečiť si spoluprácu iných pre rýchlejšie napredovanie. Získava mnohých priateľov, stúpencov i zástancov, lebo si rozumie s ľuďmi na každej úrovni.
Drevený živel mu prepožičiava vyrovnanejšie a príjemnejšie dispozície, jeho šarmantná pokroková osobnosť veľmi pomáha skupinovým cieľom. Je vítaný v dobrej spoločnosti. Má zvláštne nadanie zbližovať ľudí, ktorí sa k sebe nehodia. Jeho lojalita však patrí predovšetkým sebe. Nikoho nepovažuje za nenahraditeľného. Ak chcete nadobro odísť, prosím, zaželá vám veľa šťastia a bez otáľania si za vás nájde náhradu.
Drevený Tiger je zo všetkých Tigrov najpovrchnejší. Radšej ani neprenikne do hĺbky problémov a udržuje iba náznak poriadku. Chýba mu hĺbka a sústavná kontrola, majstrovsky presúva povinnosti na iných a šikovne udeľuje príkazy i manipuluje s ľuďmi, aby pracovali namiesto neho a on mal čo najmenšiu zodpovednosť. Keďže jeho lunárne znamenie ho neobdarilo sebadisciplínou, nemal by si naložiť na plecia viac, než unesie. Lenže on si ťažko priznáva svoje medze, lebo Tigri zväčša odmietajú kritiku bez ohľadu na to, že je konštruktívna a dobromyseľná.

Ohnivý Tiger – 1866, 1926, 1986

 Tento Tiger len ťažko ovláda svoje nadšenie a nespútanú energiu. Vždy je pripravený konať a premiestniť sa z jedného miesta na druhé. Je od prírody nestály a najväčšmi ho zaujíma prítomnosť. Je nezávislý a nekonvenčný, ťažko predvídať, čo podnikne, isté je, že keď sa rozhodne k činu, koná dramaticky a efektne. Oheň ešte umocňuje výraznosť jeho znamenia. Nemôže sa stať, aby tento Tiger nezapôsobil na objekt svojho záujmu alebo nepriniesol svoju elektrizujúcu živelnosť na akýkoľvek projekt, ktorý sa rozhodne uskutočniť.
Ustavične hľadá, ako tú nepokojnú energiu a výborné nápady premeniť na pôsobivé skutky. Niekedy je doslovne teatrálny. Pretože je aj výsostne veľkorysý, disponuje viacerými kvalitami, ktoré ho väčšmi predurčujú zastávať miesto vodcu než Tigrov s ostatnými živlami. Všetko, čo robí, pokladá za dôležité a hodné námahy, mystická duša je proti veštcom pohromy.
Ohnivý Tiger, brilantne panovačný, impozantný a priamy, je zmyslový typ a vidí sa mu priam nemožné pristupovať neosobne k čomukoľvek vo svojom živote.

Zemný Tiger – 1878, 1938, 1998

Tento typ Tigra je pokojnejšia i zodpovednejšia povaha. V práci sa drží toho, čo je vhodné a rozumné, nedospieva k unáhleným záverom, podporuje rovnosť a spravodlivosť. Ohľaduplný voči iným a oddaný hľadaniu samého jadra pravdy, predstavuje človeka so zrelým a triezvym názorom.
Tento Tiger je vyrovnanejší ako ostatní, lebo zemný živel mu dáva schopnosť dlhšie sa sústrediť, dokáže teda poslušne a cieľavedome pracovať na dôležitých veciach bez zvyčajného nepokoja. Nie je azda taký brilantný a rozhodný ako ostatní Tigri, býva však triezvy a rozumný. Vidí veci v pravom svetle a zriedka  pripustí, aby mu city zakalili zrak.
Je tiež typom Tigra schopného nadväzovať vzťahy podložené výhodami, a nie je osobnou alebo sexuálnou príťažlivosťou. Je to intelektuál, skôr bojovník než odvážlivec. Uplatňuje svoje vedomosti a schopnosti na poliach, ktoré pozná a z ktorých zožne najbohatšiu úrodu.
Niekedy býva priveľmi pyšný, necitlivý a hrubý, najmä ak sa tak pohrúži do svojich záležitostí, že sa nevie stotožniť s ničím mimo šošovky vlastného objektívu.
Zemný Tiger je zo všetkých ten posledný, ktorému by sa zažiadalo bohémskeho života, nech si už o ňom myslia čokoľvek. Predovšetkým sa chce dostať na najvyššiu priečku rebríčka. A potom, keď už dokázal spoločnosti a svetu, aký je schopný a geniálny, neraz sa prejaví ako radikál, škandalista alebo výtržník, len aby bol zvláštny, aby si ho všimli, veď to chcú všetci Tigri. Tak či onak, k práci vždy pristupuje seriózne, lebo jeho živel v ňom vzbudzuje túžbu po postavení a uznaní, ktoré získa len vytrvalosťou a usilovnosťou.

Tiger a jeho lunárne roky od 1900 do 2000
08. február 1902 - 28. január 1903
živel: voda
26. január 1914 – 13. február 1915 živel: drevo
13. február 1926 – 1. február 1927
živel: oheň
31.január 1938 – 18. február 1939
živel: oheň
17. február 1950 – 5. február 1951
živel: kov
5. február 1962 – 24. január 1963
živel: voda
23. január 1974 – 10. február 1975
živel: drevo
9. február 1986 – 28.január 1897
živel: oheň
28. január 1998 – 15 február 1998
živel: zem

 

Zdroj: Theodora Lauová Kniha čínskych horoskopov