Utorok Jún 27

Čínsky horoskop - 5 Byvolov

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Kovový Byvol – 1901, 1961, 2021

 Tento typ Byvola má vážne nezhody s ľuďmi, dokonca s nadriadenými, ktorí nesúhlasia s jeho náhľadmi. Vyjadruje sa jasne, náruživo a rozhodne a nik ho nemôže obviniť, že nevie presne, čo chce. Trvá na svojom za každú cenu. Ak treba, vie byť veľmi výrečný a keď chce preraziť, naplno využije všetky svoje schopnosti.
Nemá vrodený nadbytok citov, môže však mať vedecké sklony a byť milovníkom klasickej hudby a umenia. Má veľký zmysel pre zodpovednosť a dá sa naňho spoľahnúť, že dodrží slovo, čo by nemalo byť veľmi ťažké, pretože je to málovravná osoba.
Občas chce výsledok vynútiť, a keď je posadnutý presadzovaním svojich plánov, môže sa zmeniť na armádu jedného muža. V tomto býva úplným fanatikom. Je tvrdý a arogantný, nepozná slovo neúspech. Je pozoruhodne odolný. Potrebuje málo odpočinku alebo zábavy. Neprekáža mu pracovať bez oddychu dvadsaťštyri hodín denne, vie byť úzkoprsý a pomstivý.

Vodný Byvol – 1913, 1973, 2033

Je to skôr realistický ako idealistický typ Byvola. Trpezlivý, praktický, neochvejne ambiciózny, s ostrým umom  a prenikavým zmyslom pre hodnoty. Vie všetko správne využiť a naširoko rozhadzuje siete, lebo nikdy nestráca čas, keď organizuje svoje činnosti.
Tento Byvol je rozumnejší, neodmieta návrhy, no i tak sa bráni tomu, aby do jeho života prenikli zmeny alebo nekonvenčné metódy. Nie je však taký prísni ako ostatní Byvoli a priveľmi ho netrápi, ak duje vietor. Sústreďuje sa predovšetkým na posilnenie svojho postavenia istôt. Vo všetkom, čo podniká, drží sa v medziach zákona a poriadku.
Značku kvality dosahuje dobrou spoluprácou s inými, tak môže určovať vlastný smer bez ťažkostí, pravda, za predpokladu, že sa neprejavuje príliš nekompromisne a nevyžaduje od iných priveľa. Vie sa zároveň sústrediť na viac ako iba na jeden cieľ a vie unaviť a premôcť protivníka metodickým pokojom, trpezlivosťou a rozhodnosťou.

Drevený Byvol – 1865, 1925, 1985

Tento typ Byvola je prístupnejší kompromisom a aspoň si všimne city iných ľudí. I keď im nevenuje priveľkú pozornosť. Reaguje rýchlejšie ako ostatné typy jeho znamenia a býva spoločensky taktnejší. Získava obdiv bezúhonnosťou a mravnosťou. Je spravodlivý a nestranný, jeho lunárne znamenie ho nabáda k ostražitosti. Pracuje v rámci určitého sociálneho systému, v ktorom sa vyzná, a býva lepšie uspôsobený na verejné vystupovanie ako Byvol iných živlov.
Ak má šancu a motiváciu, prijíma nové a progresívne názory. Nie je až taký tvrdohlavý a vie sa podriadiť mienke väčšiny.
Môže vystúpiť do veľkých výšok, nahonobiť si majetok a získať postavenie, ak sa mu podarí založiť a primerane zveľadiť nejaké priemyselné odvetvie. Poháňa ho silná túžba preraziť a maximálne využíva svoje danosti. Chápe dôležitosť koexistencie a svoje ambície spája s vyšším cieľmi. Dobre sa uplatňuje v tímovej práci, má zmysel pre kolektív.

Ohnivý Byvol – 1877, 1937, 1997

Tento Byvol je zanietený vykonávateľ svojich zámerov, ktorého zo všetkého najväčšmi priťahuje moc a dôležitosť. Má výrazný vrodený zmysel všetko a všetkých kontrolovať, ako i pevnú vôľu. V dôsledku toho býva násilnejší a pyšnejší než ostatní Byvoli, okrem pokojného kovového Byvola. Je založený materialisticky a trpí komplexom nadradenosti, i preto je náchylný odstraňovať veci a ľudí, ktorých pokladá za neužitočných alebo nevhodných, pričom sa vôbec nepokúša zistiť ich skutočnú hodnotu. Je pudový  a priamočiary, zavše býva až prehnane hrubý k tým, čo sa mu opovážia protirečiť.
Ohnivý živel môže v tomto prípade zameranie na tvrdú prácu zmeniť na bojovnosť, dokonca na nemilosrdnú vojnu proti oponentom. Je náchylný preceňovať svoje schopnosti, pre pocity ostatných prejavuje málo trpezlivosti a pochopenia. Inak e v podstate statočný a čestný človek, nerád využíva iných, ak sa tomu môže vyhnúť. Najväčší úžitok z jeho námahy má rodina, pretože poskytuje svojim milovaným ochranu a po každej stránke ich dokonale zabezpečí.

Zemný Byvol – 1889, 1949, 2009

Toto je vytrvalý, i keď menej tvorivý typ Byvola, vždy verný svojim povinnostiam. Pozná svoje hranice a už v ranej mladosti si uvedomí svoje nedokonalosti. Vynikne v každom povolaní, pre ktoré sa rozhodne, alebo je praktický, usilovný, ochotný zaplatiť cenu, akú si úspech vyžaduje. Rád prispieva svojim podielom a uprednostňuje neosobné hodnotenie úsilia. Hľadá istotu a stabilitu, s týmito dvoma cieľmi na mysli odvádza dobrú, ak nie vynikajúcu, prácu.
Hoci od prírody nie je veľmi citlivý ani veľmi citovo založený, vo vzťahoch je úprimný a vytrvalý, vždy ostáva verný k svojim milovaným i zásadám.
Sústavne bojuje o zlepšenie svojho postavenia v živote, bez ponosy znáša ťažkosti a utrpenie. Tento cieľavedomý a rozhodný typ Byvola to v živote dotiahne ďaleko. Ťažko ho možno odsunúť z pozície, ktorú si vydobyl, pretože sa jej nikdy dobrovoľne nevzdá. Azda je tým najpomalším, ale rozhodne i najistejším zo všetkých Byvolov.

 

Byvol a jeho lunárne roky od 1900 do 2000
19.február 1901 – 07. február 1902 živel: kov
06.február 1913 – 25.január 1914
živel: voda
25.január 1925 – 12.február 1926
živel: drevo
11.február 1937 – 30. január 1938
živel: oheň
29.január 1949 – 16. február 1950
živel: zem
15.február 1961 – 04.február 1962
živel: kov
3.február 1973 – 22.január 1974
živel: voda
20.február 1985 – 08.február 1986
živel: drevo
07.február 1997– 27.január 1998
živel: oheň

Zdroj: Theodora Lauová Kniha čínskych horoskopov