Utorok Jún 27

Čínsky Horoskop - 5 Potkanov

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

 Kovový Potkan - 1900,1960,2020

Tento typ Potkana býva idealistický založený, má živú reč i správanie a je emotívny. Svoje pocity si asi nechá pre seba a navonok sa prejavuje ako spokojná a šarmantná osobnosť. V skutočnosti má však silné sklony k žiarlivosti, zlosti, sebectvu a veľmi vyvinutý vzťah k vlastníctvu.
Uprednostňuje zmyslové hodnoty a jeho záľuby ovplyvňujú i jeho vzhľad. Miluje peniaze, ale ich nehromadí, ochotne ich vydá, ak za ne získa hodnotu a kvalitu. Vie, ako rozumne investovať. Nie je taký romantický ako Potkani s inými živlami, pritom môže byť zároveň zmyselný i morálne založený.
Rád robí dojem a domov si zariaďuje tak prepychovo, ako si to len môže dovoliť. Miluje dámy a okázalosť a má tradičný vkus. Pravdepodobne aj silácke sklony, ak však skrotí svoje panovačné chúťky, podarí sa mu i získať uznanie a obľúbenosť u všetkých preňho dôležitých ľudí. V podstate je to typ Potkana, ktorý sa vypracuje nahor pomocou vplyvných kruhov.

Vodný Potkan – 1912,1972,2032

Tohto Potkana najväčšmi zaujímajú rozumové úvahy, zložitosti myšlienkových pochodov. Vie spoľahlivo preniknúť k podstate veci a má dobrý vzťah k ľuďom. Vďaka prispôsobivej a chápavej povahe si ho vážia a bude môcť presadiť svoje nadanie. Správa sa triezvo a obozretne, radšej pláva s prúdom ako proti nemu. No i tak je vypočítavý a bystrý. Človek narodený v tejto kombinácii bude okázalo prejavovať všetky kladné vlastnosti potrebné na získanie vplyvu v tých odboroch, ktoré pokladá za dôležité. Vie odhadnúť komu sa čo páči a čo nie, vie sa zapáčiť tým, ktorí majú postavenie, v ktorom mu môžu pomôcť. Nie je však prieberčivý a rád si pohovorí s každým, kto je ochotný ho počúvať. To mu môže spôsobiť aj ťažkosti.
Tohto Potkana láka získavanie vedomostí i tlačené slovo a je schopný dať na papier vlastné myšlienky, preto sa ďalej vzdeláva a nikdy sa neprestane učiť.

Drevený Potkan – 1864,1924,1984

Pokrokový, veľmi priateľský, na úspech orientovaný typ Potkana, ktorý sa snaží všetko preskúmať a vie dobre využiť čokoľvek, na čo natrafí. Veľmi dobre chápe činnosť systému a vie docieliť, aby pracoval pre neho. Je predvídavý a nikdy neustane v hľadaní odpovedí na každú otázku. Hoci je sebecký, k iným sa správa príjemne a ohľaduplne, lebo túži po ich obdive a súhlase.
Má svoje zásady a vie, čo chce. Je nekompromisný, pokiaľ ide o prednostné práva, ale vie byť prispôsobivý, ak ide o to, aby dosiahol svoj cieľ. Má rád bezpečie a ustavične si robí starosti o svoju budúcnosť, čo je jeden z dôvodov, prečo tak tvrdo pracuje.
Navonok sa prejavuje sebaisto a cieľavedome, ovláda prácu na profesionálnej úrovni a je výrečný. Vie presvedčivo predostrieť svoje nápad a plány, takže nebude mať veľké ťažkosti zohnať podporu na svoje podnikanie.

 Ohnivý Potkan – 1876,1936,1996

Je to galantný a dynamický Potkan, ktorý sa rád zapája do každého druhu činnosti a neúnavne vždy znovu a znovu tiahne do boja za spravodlivosť. Obľubuje cestovanie a módne oblečenie, má priamu a agresívnu povahu. Tento typ Potkana býva najveľkorysejší.
Hoci je energický a idealistický, chýba mu zmysel pre diplomaciu a niekedy sa môže prejaviť priveľmi neuhladene. Nie je veľmi disciplinovaný a častejšie nasleduje hlas srdca ako rozumu. I keď je veľmi oddaný svojmu domovu a rodine, kedykoľvek sa cíti príliš zošnurovaný, neváha vydať sa za volaním slobodných diaľok.
Je nezávislý a mimoriadne schopný. No keďže sa mieni uspokojiť s priemernou existenciou, jeho finančná situácia sa môže často meniť – niekedy, ak je veľmi netrpezlivý, až drasticky.

Zemný Potkan – 1888, 1948, 2008

Tento typ Potkana rýchlo dospieva; šťastie a spokojnosť nachádza v poriadku, disciplíne a bezpečí. Bude sa usilovať zo všetkých síl rozvinúť svoje kladné danosti, aby získal ocenenie za svoje nadanie. Je veľmi realistický, fantastické sny a nádeje sú mu vzdialené.
Rád udržuje s každým dobré vzťahy a dáva prednosť trvalej práci na jednom mieste alebo v jednom zamestnaní. Raz za čas sa sústredí výlučne na jednu úlohu a celkom sa ponorí do práce. Ak v ňom prevládne temnejšia stránka, môže byť až priveľmi zažiadaný úspechu, neúprimný a netolerantný k iným, najmä keď ho súri čas a on chce dokončiť prácu presne podľa ním stanovených podmienok.
Nikdy nehazarduje a zriedkakedy riskuje. V dôsledku tohto sa bohatstvo tohto Potkana množí pomaly, ale iste. Drží sa osvedčených pravidiel a spôsob činnosti a zvyčajne očakáva od spolupracovníkov, aby konali takisto. Nesmierne mu totiž záleží na reputácii a verejnej mienke, ale k tým, ktorých má rád, prechováva vrúcne ochranárske city. Tento typ môže byť až prehnane praktický a lakomý na peniaze.

Potkan a jeho lunárne roky od 1900 do 2000
31. január 1900 – 18. február 1901 živel: kov
18. február 1912 – 05. február 1913 živel: voda
05. február 1924 – 24. január 1925 živel: drevo
24. január 1936 – 10. február 1937 živel: oheň
10. február 1948 – 28. január 1949 živel: zem
28. január 1960 – 14. február 1961 živel: kov
15. február 1972 – 02. február 1973 živel: voda
02. február 1984 – 19. február 1985 živel: drevo
19. február 1996 – 6. február 1997 živel: oheň

Zdroj: Theodora Lauová Kniha čínskych horoskopov