Utorok Jún 27

Čínske znamenie - Kanec

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

 

Zo všetkých dietok božích,
Mám ja najčistejšie srdce.
V nevinnosti a plný viery
Kráčam v ochrannom svetle lásky.
Rozdávam sa z vlastnej vôle.
Preto som bohatší a dvojnásobne šťastný.
S celým ľudstvom ma spája družná jednota,
Moja dobrá vôľa je tu pre všetkých
A je bezhraničná

 

JA SOM KANEC

ZNAMENIE KANEC

Čínsky názov Kanca: Ťu

Poradie: Dvanáste

Hodiny ovládané Kancom: 21. – 23. hodina

Smer jeho znamenia: Severo-severozápad

Ročné obdobie a hlavný mesiac: Jeseň – november

V západnom zvieratníku mu zodpovedá znamenie: Škorpión

Nemenný živel: Voda

Kmeň: Negatívny

Rok Kanca

 Pre všetkých je to rok dobrej vôle. Vynikajúca atmosféra pre obchod, priemysel celkove prekvitá. Vo všeobecnosti sú ľudia slobodnejší a voľnejší, povoľné správanie Kanca vyvoláva pocit hojnosti. Napriek priaznivým okolnostiam budeme, podobne ako kanec, váhaví a nerozhodní, čím oslabíme svoje možnosti, aj keď sa naskytne výhodná príležitosť.

Rok Kanca je rok blahobytu. Zmyselný Kanec propaguje a praktizuje la dolce vita. Ak má život stáť za to, treba ho vychutnávať až do dna. To je jeho heslo. Kanec je rovnako štedrý v rozdávaní darov ako v rozdávaní lásky a sympatií. Je hrdý na to, že je šľachetný a výstredný. V tomto roku neradno priveľa míňať ani investovať veľké peniaze bez dôkladného preskúmania situácie.

Šťastný Kanec prináša so sebou spokojnosť a istotu. V tomto roku môžete byť šťastní a spokojní bez toho, že by ste mali či potrebovali veľa úspechov a peňazí. Zrejme sa nevyskytne veľa prekážok, ktoré by bolo treba prekonať, a príjemný Kanec vyžaruje pocit pohody. Pritom sa však odporúča veľká obozretnosť v otázkach peňazí, lebo Kanec vždy prejavuje porozumenie pre podvodníkov.

V tomto roku sa budeme zabávať omnoho viac ako po roky iné, budeme sa angažovať v rozličných charitatívnych a sociálnych činnostiach. V ovzduší zhovievavého a zhovorčivého Kanca budeme oveľa ľahšie nadväzovať nové priateľstvá.

Osobnosť Kanca

Je to znamenie čestnosti, jednoduchosti a veľkej statočnosti. Galantný, húževnatý a odvážny človek narodený v tomto roku sa všetkými schopnosťami upriami na vytýčenú úlohu a nepochybne ju aj vykoná. Môže na vás azda pôsobiť trochu drsne a živoálne, no keď zoškrabete povrch, nájdete rýdze zlato.

Kanca pokladajú za najprirodzenejší typ, aký vám môže osud priviesť do cesty. Svojrázny, milý tvor, víťaz súťaže o naivnosť, nikdy vám neuštedrí úder pod pás. Kanec je populárny a vyhľadávaný, lebo podobne ako Ovca a  Zajaca hľadá univerzálnu harmóniu. Nepochybne bude musieť bojovať a prekonávať nezhody s inými ľuďmi, nebude však prechovávať hnevy, jedine ak mu nedáte na výber. Nerád prilieva olej na oheň v konfrontácii a zhovievavo sa drží hesla: Čo sa stalo, už sa nedostane, zabudnime na to. Mierny Kanec vždy urobí prvý krok, vytvára si výborné vzťahy s inými. Má dar veľkej vytrvalosti. Býva vynikajúci a precízny učiteľ.
Po negatívnej stránke sa však rovnako preslávil svojimi bezduchým vyhľadávaním rozkoše, ba až nemravnosti.

Lojálny a urážlivý Kanec uzatvára počas svojho života trvalé a užitočné priateľstvá. Má rád zhromaždenia každého druhu, usporadúva večierky a oslavy, vstupuje do klubov a rozličných spoločností. Je pokojným organizátorom, ktorý neznáša hádky a podpichovanie, vie stmeliť najrozličnejších ľudí. Vierohodnosť a úprimnosť sú jeho najlepšími vlastnosťami.

Kanec vás neohúri ako Drak, ani vám neučaruje ako Opica alebo Tiger, ani vás neuriekne ako hypnotický Had. Jednoducho sa s vami natoľko zblíži, že nemôžete bez neho byť. Starostlivý Kanec je synonymom pre usilovnosť, výnimočnosť, staromódnu galantnosť. Nenamieta, že mu naložili na plecia ťarchu iných, nebúri sa, že ostáva v pozadí, ba ani že sa všetci spoliehajú na jeho neuveriteľnú silu. Je to typ človeka, ktorého pokladáme za dokonale spoľahlivého, kým nás neopustí a kým si nemusíme poradiť sami – celí ohromení, že sme od neho takí závislí.

Je ľahké dôverovať láskavému Kancovi. Zriedka má nízke motívy. Pravdu povediac, v podstate je príliš nevinný a naivný, preto sa stáva obľúbenou obeťou podvodníkov (pozn. Yaonee: Poor little kawaii thing T_T). Neprefíkaný Kanec má však šťastie v tom, že vždy nájde ľudí, ktorí mu pomôžu, ani nemusí chodiť a žobrať o láskavosť. Najradšej by vždy len on dával, a keď je v položení, že môže pomôcť, ochotne vám podá pomocnú ruku. Osud ho uprednostňuje v mnohom ohľade pre celkovú pre celkovú dobrotu a vieru v blížnych. Kanec verí v zázraky a zázraky sa mu stanú.

Pokojný a chápavý Kanec je úprimný kamarát, ktorý svojim priateľom toleruje veľa nezmyslov. Je i výbušný, no pretože nenávidí hádky, nakoniec necháva protivníkom výhodu pochybností. Slovom, je to najprispôsobivejší typ, aký môžete nájsť.

 Človek narodený v tomto roku sa vie skvele postarať o zveľadenie hmotných statkov. Má záľubu v sociálnej práci a dobrosrdečnosti, pretože je to činnosť v duchu nesebeckosti a on hľadá možnosti, ako sa stotožniť s čo možno najväčším, počtom ľudí.

Keď sa k vám svet zachová kruto a osud vám uštedrí boľavý úder, choďte za Kancom. Ako zástanca  dobrých vzťahov radostne vás privíta i s vašimi ťažkosťami. Je dobrým poslucháčom – ani v prípade, že vôbec nie ste v práve, nikdy nemá to srdce povedať vám to. Urobí, čo je v jeho silách a vynasnaží sa nejatriť ešte viac vaše čerstvé rany. Kanec nemá nič proti záväzkom, Je pre ne ako stvorený. Má dobrý mocný chrbát a najväčšie srdce na svete. To podľa žiadneho meradla nie sú cnosti na zahodenie a nenatrafíte na ne tak ľahko. O Kancovi proste platí: Požiadaj a dostaneš.

Aby sme však boli spravodliví, musíme sa pozrieť aj na druhú stranu mince. Kanec síce môže byť stelesnenou veľkorysosťou, drží sa však pri tom doslova zásady: Čo je moje, je aj tvoje a čo je tvoje, je aj moje.
Príslušník tohto znamenia je bezbranný proti klamstvám a podvodom, rád každému dôveruje a uverí čokoľvek, čo mu povedia i keď to hovoria ľudia alebo známi, ktorých pozná len zbežne. Jen azda zbytočné poznamenať, že Kanec ľahko príde o peniaze. Sveta neznalý Kanec by sa mal vyhýbať manipuláciám s financiami. Preňho zväčša platí: Ľahko prišlo, ľahko odišlo. Má mäkké srdce a je veľmi súcitný, ťažko udrží zavretú peňaženku.

Povahou je Kanec materialista, no rád sa podelí so všetkým, čo má. Čím viac dáva, tým akoby viac mal. Keďže je nesebecký a nenáročný, obklopuje ho rozširujúci sa kruh priateľov, ktorým dovolí, aby ho využívali. On ich takisto potrebuje, lebo spoločenský Kanec sa vždy musí cítiť súčasťou skupiny, má potešenie z toho, že platí účty a že ho za to obdivujú.

Kanec, ako zmyselné stvorenie podlieha silným vášňam. S jemu vlastnou mimoriadnou vytrvalosťou a elánom venuje sa práci telom i dušou, za čo ho obdivujú. Vlastná sila sa mu však môže stať zhubnou. Pretože jeho mužnosť a vitalita sú nadpriemerné, oddáva sa vychutnávaniu radovánok bez obmedzenia. Ak nedokáže krotiť svoju obrovskú chuť a naučí sa ovládať, ľudia, ktorí vedia využiť jeho slabosti, ho buď skorumpujú, alebo privedú do skazy.

Čestný Kanec ľúbi celým srdcom. Takmer bez výnimky býva veľmi pozorný a štedrý, nevie skrývať svoje city. V ľúbostnom vzťahu, či je to on alebo ona, väčšinou končí ako ukrivdený partner. Môže sa i celé roky trápiť pre nešťastnú lásku.

 Jeho najväčším nedostatkom je to, že nevie nič dosť pevne odrieknuť ani sebe, ani rodine, ani priateľom. V niektorých prípadoch si zviaže ľudí ústupkami, ktoré by bolo rozumnejšie nerobiť, a skončí po krk v ťažkostiach. No keď vzniknú problémy, bez reptania vezme na seba vinu a nesie následky. Za svojho života zbankrotuje najmenej raz, vždy sa mu však podarí víťazný návrat a je optimistickejší a odvážnejší než predtým. Tajomstvo jeho úspechov korení v pevnej viere, veľkorysosti a odolnosti.
Kanec je síce inteligentný a vždy dobre informovaný (akoby mu každý porozprával svoje tajomstvá), ale aj dosť povrchný. Cení si veci podľa zdanlivej hodnoty a svoje pochybnosti o ľuďoch radšej vôbec neprejaví, len aby nenarušil pohodu.

Vraví sa tiež, že Kanec má v povahe sklon k fatalizmu, a keď už nemá, čo stratiť, môže sa zmeniť na najnegatívnejšieho a najzhýralejšieho zo všetkých tvorov, prepadne hlbokému sebauspokojovaniu, prípadne i sebazničeniu.
Najväčšie problémy spôsobuje Kancovi jeho priveľká štedrosť. Keby vedel ovládnuť prirodzené nutkanie robiť priveľa pre iných a nesľubovať viac, len koľko môže splniť, ušetril by si mnohé rozčúlenia.

Kanec prežije šťastný život, ak sa oň podelí s pokojným inteligentným Zajacom alebo s nežnou Ovcou. Dobre vychádza aj s Tigrom. Potkan, Byvol, Drak, Kôň a Pes sú preňho ďalší partneri, s ktorými nemáva konflikty. Spoločnosť iných Kancov nepokladá za veľmi povzbudzujúcu, ale vie sa s nimi ľahko vyrovnať. Najväčšie problémy mu vznikajú zo styku s Hadom a s Opicou, lebo nie je na úrovni ich prefíkanosti a dôvtipu.  

Dieťa Kanec

Dieťa Kanec je sebaisté a spoločenské, ľahko sa s ním zaobchádza. Je samostatné a rozhodné, vedie v školských aktivitách a získava si prestíž vytrvalosťou a nadšením. Je odvážne, keď má čeliť veľkým prekážkam, nefňuká ani sa neponosuje. Fyzicky býva pozoruhodne mocné, bez plaču vydrží značnú bolesť a utrpenie.
Dieťa Kanec je svojím spôsobom individualista. Kým nevyžadujete, aby bol vašim otrokom, dovolí vám, aby ste mu boli pánom. Jeho ochota dávať a brať mu zaručuje popularitu medzi rovesníkmi. Snaží sa vyhrávať skôr pre zábavu ako pre odmenu.

 Malý Kanec napriek vynikajúcej schopnosti organizovať spoločné akcie, uhládzať nezrovnalosti a ochladzovať horúce hlavy, má problémy s rozhodovaním na čiu stranu sa pridať, so skúmaním motívov ľudského konania, ale aj s obmedzovaním nadmerných chúťok i so záľubou v pohodlí.
Toto mláďa prijíma výčitky pozitívne. Neúspechy mu dodávajú novú energiu. Zakaždým, keď trvá na zmenách, dokáže každého presvedčiť, že sú nevyhnutné. Do všetkého, čo robí, vkladá všetku silu, presvedčenie a nadšenie.

Nenásilným prístupom a miernym prehováraním môže a vie nadchnúť iných, aby konali podľa jeho príkazov. Práve on potrebuje viac disciplíny, ak nemá premárniť svoje schopnosti. Vynikajúco vie plánovať činnosti, návrhy a aktivity iných, no sám je lenivý uplatňovať tie isté pravidlá aj vo vlastnom každodennom živote. Čokoľvek preňho urobíte, dvojnásobne vám to vráti. Platí to tak o dobrom, ako aj o zlom. Pokiaľ ide o nedostatky jeho milovaných, je absolútne slepý a priateľom bezhranične oddaný. Inštinktívne chápe city či potreby iného človeka.
Kanček prináša všade so sebou pocit súdržnosti. Rád upevňuje vzťahy svojou osobitou pečaťou. Nájdete v ňom nesebeckosť a úprimnú, vášnivú lásku k životu.


Text prevzatý z knihy Theodora Lauová „Kniha Čínskych Horoskopov“