Utorok Jún 27

Čínske znamenia - Horoskop

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

 

- 12 zvieracích znamení, alebo častí Zeme -


Čínsky lunárny kalendár je najdlhší chronologický záznam v dejinách, začína sa rokom 2637 pred n.l, keď „žltý cisár“ Chuang Ti v  61. roku svojej vlády uviedol prvý cyklus tohto zvieratníka. Na každý z dvanástich rokov je určené jedno zviera podľa dávnej legendy.

„Budha vraj pred odchodom zo zeme zvolal k sebe všetky zvieratá, no iba dvanásť sa s ním prišlo rozlúčiť. Za odmenu pomenoval po každom z nich jeden rok, a to v poradí, v akom prišli. Prvý sa dostavil potkan, potom byvol, tiger, zajac, drak, had, kôň, ovca, opica, kohút, pes a kanec.“

Preto dnes máme dvanásť zvieracích znamení. A zviera vládnuce v roku, v ktorom ste sa narodili, má veľký vplyv na váš život. Alebo, ako vravia Číňania: „Toto zviera sa ti skrýva v srdci.“

V priebehu úplného šesťdesiatročného cyklu každé zo zvieracích znamení (niekedy nazývaných tiež dvanástimi časťami Zeme) sa spája s piatimi základnými živlami, a to sú: drevo, ktorému vládne planéta Jupiter, oheň ovládaný Marsom, zem pod vládou Saturna, kov či zlato, ktorého paňou je Venuša, a voda ovládaná Merkúrom. Týchto päť základných živlov sa ďalej delí na magnetické polia pozitívne a negatívne, ktoré Číňania nazývajú jin jang.

Podobne ako ich západné ekvivalenty, aj dvanásť častí Zeme či zvieracích znamení sa delí na aktívne a pasívne. Potkan a Tiger, drak, Kôň, Opica a Pes patria k pozitívnym, zatiaľ čo Byvol, Zajac, Had, Ovca, Kohút a Kanec sú negatívne znamenia.

Popri živle svojho roku (ktorý sa z roka na rok mení) každé z dvanástich znamení má určený i nemenný živel a ročné obdobie.

Zobrazuje ich nasledujúca tabuľka spolu s negatívnymi a pozitívnymi kmeňmi:

 

 

************* tabulka *************

Zem ako živel sa v tabuľke nenachádza, lebo ako tvrdia čínski učenci, symbolicky sa skladá z ostatných štyroch živlov, preto zem nemožno spájať ani s jedným znamením zvieratníka. Niektorí čínski vykladači budúcnosti si za každý z ostatných živlov určujú jedného predstaviteľa – Byvola za vodu, Draka za drevo, Ovcu za oheň, Psa za kov – a pripájajú k nemu zem ako druhý živel. Iní zasa tvrdia, že prítomnosť všetkých štyroch ostatných živlov v osobnom horoskope vytvára chýbajúci živel zeme.

O znameniach Všeobecne

Keďže k dvanástim zvieracím znameniam alebo častiam Zeme prislúcha jeden mesiac i v lunárnom kalendári, môžeme si porovnať západný zvieratník s východným.

Teda- keďže mesiac december ovláda Potkan, spájame ho so sangvinickou osobnosťou Strelca. V januári má byvol svoje druhé ja v solídnom Kozorožcovi, zatiaľ čo šťastný tiger vo februári má veľa spoločných čŕt s Vodnárom. Zajac a Ryby sa spoločne delia o mesiac marec práve tak ako Drak s Baranom o apríl. Býk v máji sa zhoduje s Hadom a v júni sú Blíženci symbolom Koňa. Potom zistíme, že Rak a Ovca majú oveľa viac spoločného než len mesiac júl. Levovi a Opici patrí august a v septembri by Panna nemohla nájsť lepšieho spoločníka ako je Kohút. Váhy získavajú nepochybnú rovnováhu v spoločnosti psa, a napokon hlboko oddané znamenia Škorpióna a Kanca sa spájajú v mesiaci november.

Lunárne znamenia, podobne ako ich západné ekvivalenty, sa vyznačujú istými identifikačnými črtami.

Nájdete medzi nimi sviežosť, praktickosť a sebavedomie dievčat narodených v znamení Kohúta-Panny aj Koňa-Blížencov, ako i vibrujúci, príťažlivý a uznávaný šarm dám zo znamenia Opice-LevaTigra-Vodnára.

Podobne môžete identifikovať vzrušujúcu, svetskú a príťažlivú krásu žien zo znamení Pes-VáhyPotkan-Strelec, alebo vás zláka kultivované a zvodné správanie žien znamení Had-Býk.

Potom už bude celkom ľahké rozoznať veľmi ženské a rozmarné slečinky zo znamení Ovca-RakZajac-Ryby, ktoré majú vždy naporúdzi navoňané vreckovky, aby si usušili slzy, ktoré obmäkčia aj tie najtvrdšie srdcia.

Alebo sa môžete ocitnúť zoči-voči i nebojácnej dáme Drak-Baran, ktorá vôbec nepotrebuje pomoc, perfektne ovláda a plne si uvedomuje svoje ohromné schopnosti.

Azda napokon, i keď nie v poslednom rade, na vás zapôsobia pokojné, schopné a zdvorilé dievčatá zo znamení Byvol-Kozorožec či Kanec-Škorpión.

A pokiaľ ide o mužov, ako by ste si mohli nepovšimnúť výrazného Kohúta v plnej paráde- usilovne ďobúceho do protivníka- alebo úspešného a dynamického Draka s črtami vytrvalosti a nadšenia. Môžete pokojne odpočívať, keď viete, že Byvol nikdy nezanedbáva svoje povinnosti a dokonale ovláda svoj rajón, kým čestný a priamy Kanec, dokonalý skaut, pomôže susedom alebo sa postará o sociálne potreby. Verný a úzkostlivý Pes sa oháňa odborárskou legitimáciou a bráni domov i vlasť, kým cieľavedomý, vitálny Had je plne zaneprázdnený dobýjaním poslednej krásky v poradí alebo fúziou podnikov.

Citliví a peknoduchí páni ZajacOvca medzitým nenápadne presadzujú posledné módne novinky alebo smer umenia. Nemožno si nevšímať a nebrať na vedomie vznetlivého Tigra, ktorý sa myká na vôdzke, ani elegantného bezstarostného Koňa, vždy na výške situácie.

Milý, no prefíkaný Potkan si usilovne kontroluje a zveľaďuje bankový účet, dôvtipná Opica sa zase zabáva tým, že rieši najzáhadnejšie problémy a vymýšľa si nové finty.

Približné dátumy podľa západného kalendára

Západné solárne znamenia

Východné lunárne znamenia

21.jan. – 5.febr.
5.febr. – 19.febr.

Vodnár
(21.jan. – 19.febr. )

Tiger

19.febr. – 5.marec
5.marec – 20.marec

Ryby
(20.febr. – 20.marec)

Zajac

20.marec – 5.apríl
5.apríl – 20.apríl

Baran
(21.marec – 19.apríl)

Drak

20.apríl – 5.máj
5.máj – 20.máj

Býk
(20.aprí l – 20.máj)

Had

20.máj – 6.jún
6.jún – 21.jún

Blíženci
(21.máj – 21.jún)

Kôň

21.jún – 7.júl
7.júl – 22.júl

Rak
(22.jún – 21.júl)

Ovca

22.júl – 7.aug.
7.aug. – 22.aug.

Lev
(22.júl. – 21.aug.)

Opica

22.aug. – 8.sept.
8.sept. – 23.sept.

Panna
(22.aug. – 22.sept.)

Kohút

23.sept. - 8.okt.
8.okt. – 23.okt.

Váhy
(23.sept. – 22.okt.)

Pes

23.okt. – 7.nov
7.nov. – 22.nov

Škorpión
(23.okt. – 21.nov.)

Kanec

22.nov. – 7.dec.
7.dec. – 21.dec.

Strelec
(22.nov. – 21.dec.)

Potkan

21.dec. – 6.jan.
6.jan. – 21.jan.

Kozorožec
(22.dec. – 20.jan.)

Byvol


Jin a Jang

Jang alebo deň – Jin alebo noc


Pôvod všetkej aktivity matérie a životnej sily Číňana od najstarších čias pripisujú silnému rovnovážnemu pôsobeniu negatívnych a pozitívnych síl energie, ktoré nazývajú jinjang.

Jin a jang stelesňuje čínsky symbol tchaj-ťi. Tento kruh (alebo vajce, ako ho vidia iní) sa používa ako symbol pre pôvod života. Jang značí zrod, alebo deň, jin smrť alebo noc. Pretože dve časti tchaj-ťi sa navzájom udržujú v dokonalej rovnováhe, symbol sa spomína aj ako „Najvyšší princíp všetkej matérie“.

V orientálnom umení, medecíne i filozofii sa všetko zatrieďuje pod tieto dva kmene. Aby sa vo vesmíre i v ľudskom tele udržala harmónia a poriadok, jinjang musia byť ustavične v jemnej rovnováhe. Ak sa nejakým spôsobom naruší ich rovnovážny tlak, nastáva chaos a disharmónia. Podobne ako dva póly magnetu, aj jin priťahuje jang, ale odpudzuje druhú silu jin.

Jinjang má v čínskom horoskope päť živlov. Napríklad jedľa predstavuje pozitívny kmeň dreva, negatívny zas ohybný bambus. Pozitívny kmeň ohňa môže byť horiaci les, negatívny zas plameň lampy alebo sviečky, šíriaci blahodarné svetlo. Pozitívum živlu zem – vŕšok, negatívum – hrniec či minca. Pozitívny kmeň vody jedna vlna, negatívny stojatá voda.

V tomto kontexte sa negatívny nemá chápať v pejoratívnom význame, pretože tu neznačí niečo zlé ani nežiadúce. Tak sily pozitívne (jang), ako aj negatívne (jin) majú svoje dobré i zlé stránky.

V čínskom systéme vykladania budúcnosti sa jin a  jang striedavo objavuje s tým istým živlom v kombinácii s dvanástimi znameniami zvieratníka. Preto v normálnom dvanásťročnom cykle sa živel mení iba šesť ráz, pretože každý sa musí objaviť dvakrát: raz v pozitívnom a raz v negatívnom stave.


Päť živlov:


Jednu zo základných častí orientálnej filozofie predstavuje vzájomné prepájanie piatich živlov. Tieto sa delia na konduktívne a kontrolné:


Konduktívne

Z kovu dostávame vodu
Kov predstavuje pre Číňana zvyčajne symbol zlata, ale v tejto súvislosti môže kov znamenať nádobu na vodu, takže môžeme povedať, že kov drží vodu. V inom zmysle zasa kov jej jediný zo živlov, ktorý sa zohrievaním zmení na tekutinu.

Z vody dostávame drevo
Voda tu znamená dážď alebo rosu, ktorými rastliny vďačia za životodarnú vlahu, a výsledkom tohto procesu je drevo.

Z deva dostávame oheň
Oheň sám o sebe nemôže existovať, ale získame ho pálením dreva. Trením dvoch kúskov dreva môže taktiež vzniknúť oheň.

Z ohňa dostávame zem
Symbolicky mení oheň všetko na popol, ktorý sa opäť stáva súčasťou zeme.

Zo zeme dostávame kov
Každý kov musíme vyťažiť zo zeme.


Kontrolné


Celý vesmír sa skladá z týchto piatich živlov. Sú vzájomne prepojené a navzájom sa kontrolujú. Z toho vyplýva:

Kov je pod kontrolou ohňa
Kov možno rozpúšťať a tvarovať iba pri vysokých teplotách.

Oheň je pod kontrolou vody
Nič nezahasí oheň tak rýchlo ako voda.

Voda je pod kontrolou zeme
Vykopávame do zeme kanály, aby sme zavlažovali polia, staviame hrádze, aby sme vodu zahatali alebo ju spútali.

Zem je pod kontrolou dreva
Stromy a ich korene držia zem pokope a získavajú z nej živiny.

Drevo je pod kontrolou kovu
I ten najväčší strom možno vyťať kovovým ostrím sekery.


Mesiac, nebeské teleso najbližšie k Zemi, prejavil už ľudstvu od počiatkov civilizácie nejednu svoju viditeľnú moc. Jeho magnetická príťažlivosť ovláda v čase prílivu a odlivu vzdúvanie a klesanie nielen oceánov, ale i všetkých vodných hladín. Čínska kultúra sa pevne vybudovala okolo lunárneho vplyvu v presvedčení, že preto má taký obrovský vplyv na ľudí, lebo vaše telo z troch štvrtín tvoria tekutiny. Podobne i rastliny a zvieratá podliehajú jeho zasahujúcej sile.

A preto nás čínske horoskopy namiesto obmedzovania skôr učia, ako si zmapovať nové cestičky, keď náš terajší prístup je neúspešný, ako obísť vrodené danosti a iné bariéry, aby sme na novej ceste dosiahli úspech. Keďže nás učia spoznávať jednak seba a jednak to, čo môžeme od tej-ktoej situácie očakávať, budeme prinajmenšom schopní čeliť problémom, na ktoré je nám súdené naraziť a prinajlepšom ich budeme môcť riešiť.