Utorok Jún 27

Čínske znamenie - Byvol

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

 Moja sila upevňuje stálosť,
Chráni večnosť životného cyklu.
Rázny a statočný
Pevne sa staviam
Proti nepriazni osudu.
Chcem slúžiť bezúhonnosti,
Znášať ťarchu spravodlivosti.
Uznávam zákony prírody –
Trpezlivo krútim osudím
A tvorím si tak vlastný osud.

JA SOM BYVOL.

Znamenie Byvol

Čínsky názov: Niou
Poradie: Druhé
Hodiny ovládané Byvolom: 1.-3.hod
Smer jeho znamenia: Sever – severovýchod
V západnom zvieratníku mu zodpovedá znamenie: Kozorožec
Nemenný živel: Voda
Kmeň: Negatívny

ROK BYVOLA

 V tomto roku pocítite ťarchu jarma zodpovednosti. Bez svedomitého úsilia nikto nedosiahne úspech. Strasti a súženia, ktoré rok Byvola prináša, sa obmedzia zväčša len na domácu pôdu. Je to vhodný čas, aby ste si usporiadali rodinné záležitosti a urobili doma veľké upratovanie.

Výstrednej móde, prejavom abstraktného umenia i hypermoderným názorom venuje flegmatický Byvol iba nezúčastnený pohľad, k politike a k diplomacii má jednoznačne ľahostajný prístup. Lepšie je držať sa starej rutiny a podporovať konzervatívne snahy.

Tento rok nepochybne prinesie svoje ovocie, lebo jeho motto znie: „Kto nepracuje, nech nezarába! Čas na nikoho nečaká.“ Vyskytne sa veľa vecí, ktoré si budú vyžadovať našu pozornosť, a zoznam toho, čo treba urobiť, zdanlivo nemá konca kraja. Sparťanský vplyv Byvola sa prejaví ako práskanie bičom nad našimi hlavami. Radšej sa poslušne podrobte, ako by ste zbytočne strácali čas škriepkami s vrcholnosťou. Vydržte a zvíťazíte, veď rok byvola je priaznivo naklonený disciplíne.

V tomto roku vzniká väčšina konfliktov najmä z nedostatku vzájomného porozumenia a neochoty ustúpiť v nepodstatných veciach, z ničoho iného. Ale nevzdávajte sa a buďte trpezliví! Všetko sa usporiada a naše úsilie bude odmenené. Toto obdobie nežičí podfukom pri obchádzaní práce.

Rebelom hodno pripomenúť, že hoci Byvol používa mierne slová, nosí veľkú palicu, a tou je práve tento rok.


OSOBNOSŤ BYVOLA

 Znamenie Byvola či Vola symbolizuje blahobyt dosiahnutý statočnou a usilovnou prácou. Človek nerodený v tomto roku je spoľahlivý, pokojný a systematický. Ako trpezlivý a neúnavný pracovník lipne na zaužívaných metódach a konvencii. Hoci býva zväčša objektívny a vie dobre počúvať, ťažko ho presvedčíte, aby zmenil názory, lebo je tvrdohlavý a často má silné predsudky.

Napriek tejto maličkosti zverujú byvolovi dôležité a zodpovedné posty, lebo je charakterný a spoľahlivý. Nikdy nesklame, keď ide o povinnosti. Pravdu povediac, mal by si dávať pozor, aby to nepreháňal.

Pod pomerne skromným, ale príjemným zovňajškom Byvol zatajuje rozhodnú a logickú myseľ. Jeho inteligencia a šikovnosť sa ukrýva za zdržanlivým a nenápadným zovňajškom. I keď je to v podstate introvertný typ, vie byť výrečný a suverénnym rečníkom, ak si to daná situácia vyžaduje. Jeho duchaprítomnosť a vrodená sebadôvera dokážu v čase zmätkov všetko uviesť na správnu mieru. Preto kráča s vysoko vztýčenou hlavou.

 Človek narodený v tomto zvláštnom znamení je systematický. Drží sa ustálených poriadkov a má veľký zmysel pre tradíciu. V podstate to znamená, že sa snaží urobiť presne to, čo sa od neho očakáva, a jeho činy sa zväčša dajú vopred vyrátať, takže mu neraz vyčítajú nedostatok fantázie.  Byvol si je však vedomí svojich povinností, vie, že iba tak má nádej dosiahnuť trvalé úspechy. Myseľ má nezaťaženú. Neobohacuje ju zbytočnými maličkosťami. Či zbytočnosťami. Nikdy sa nemotá životom a nespolieha sa, že šťastie mu pomôže prekonať prekážky. To, čo ľudia narodení v iných znameniach dosiahnú podvodmi a dôvtipom, byvol získa húževnatosťou a zanietenosťou pre vec. Na jeho sľuby sa môžete stopercentne spoľahnúť. Ak vám dá svoje slovo zaručene ho dodrží. Na verejnej mienke mu nezáleží. Pohŕda nedokončenými vecami.

Byvol vie byť strašne naivný v ľúbostných záležitostiach. Nie celkom chápe pasce lásky a ešte menej používa lákavé stratégie či iné finty, aby si získal srdce svojho nového objektu. Nečakajte od neho lyrické verše a serenády pri mesiačiku, jednoducho nemá zmysel pre takéto romantické veci. Dokonca i jeho darčeky sú z pevného a trvanlivého materiálu, nevtieravé a trvácne.

Okrem mnohých vynikajúcich vlastností je Byvol známy aj tým, že pridlho si pestuje krivdy a urážky. Má dobrú a presnú pamäť, každé ublíženie si zapamätá do najmenších podrobností.

Vo chvíli, keď sa iné znamenia, ako Tiger, Kohút či Potkan, rozhorčene sťažujú, keď sa rozčúlia, a Ovca alebo Zajac hundrú a zazerajú, Byvol zareaguje tým, že sa vrhne do húževnatej práce, aby zahnal bolesť a napätie.  Ak sa predsa len vážne sklame v láske, môže sa pohrúžiť do roboty navždy a vedie tým pádom veľmi osamelý život, nechce riskovať, že sa dožije ďalšieho odmietnutia či poníženia.

 Byvol si zásadne varovná účty. Dlžoby musí zaplatiť do posledného haliera. Ak vám niečo dlhuje, nikdy by si nedokázal odpustiť, keby vám svoju vďaku neprejavil aj hmatateľným spôsobom. Žiadne výrečné alebo prázdne frázy. Kvetnatý jazyk a lichôtky považuje za veľké čudáctvo a pod svoju úroveň.  Neohromilo by vás, keby vám taký drsný chlapík, čo sotva dokáže zašomrať ďakujem, odkázal niečo vo svojom závete? No a práve toto je typickým gestom pre Byvola. Ak o niekom platí, že jeho skutky sú výrečnejšie než slová -  tak je to práve on, Byvol.

Straňte sa však zneužiť Byvolovu povestnú trpezlivosť, lebo ak ju stratí, je na nepoznanie. Môžete dokonca získať i otrasnú skúsenosť, ktorá vás poznačí na celý život. Vtedy s ním niet rozumného slova – správa sa ako býk a zmetie všetko, čo sa mu dostane do cesty. Najmúdrejšie je vyhnúť sa mu a počkať, kým sa upokojí. V celku však zriedka podľahne podobným výbuchom zúrivosti, to už musí pociťovať naozaj neznesiteľnú situáciu.

 Doma platí jeho slovo ako zákon. Vie vydávať príkazy tak isto ako ich poslúchnuť. A očakáva sa, že jeho nariadenia sa splnia do posledného písmena. Na život pozerá materialistickým pohľadom, a hoci svoju rodinu nesmierne miluje a je na ňu hrdý, taktiež od nej vyžaduje maximum. Svoju lásku k nej meria metrom úspechu a osobných výkonov. Zriedka podlieha citom, je však dobrým živiteľom rodiny, schopným veľkých obetí pre blaho najbližších.

Ľudia narodení v tomto znamení vo dne sú agresívnejší a aktívnejší v porovnaní s pokojnými nočnými Byvolmi. Podobne i zimný Byvol musí prekonať viac ťažkostí a menej prosperujúci život ako letný Byvol.

Príslušníci tohto znamenia sú realisti, riadia sa skôr hlavou ako srdcom. Ak to u byvola chcete vyhrať na celej čiare, dovolávajte sa jeho rozumu a inteligencie. Prehodnoťte si každé pre a proti a podporte každú žiadosť podrobnými a spoľahlivými faktami. Čisto citové dôvody ho ťažko prinútia zmeniť jeho mienku. Má aj pozoruhodnú fyzickú kondíciu, čo spôsobuje, že málokedy ochorie. Hrdého a nekompromisného byvola doslova otravujú a znechucujú slabosti iných. Možno, keby si viac pestoval humor a súcit, bol by omnoho šťastnejší.

Ako rodený vodca tyranský pedant má sklony k necitlivosti. Pretože sa zväčša vypracuje sám, je neochvejne presvedčený, že každý sa musí presadiť vlastnými silami. V najhoršom  prípade je Byvol neprístupný, zaťatý a úzkoprsý. Nedostatok taktu a pochopenie pre iných mu znemožňuje zastávať postavenie vyžadujúce styk s verejnosťou i diplomaciou. Ale i tak ho rešpektujú. U všetkých podriadených vyvoláva lojalitu, lebo zvládne  každú úlohu.

Ako hlava rodiny demagogicky predpisuje zákony a neuznáva mladícke rebélie. Buduje si život okolo svojho domova, práce a kraja, vždy uprednostňuje  dlhodobé investície. Keďže je typickým človekom návykov, nemá sklony k hazardu, riziká a hrotené situácie ho znervózňujú, lebo ohrozujú pocit istoty, ktorý v hĺbke srdca nevyhnute potrebuje.

 Z dvanástich znamení zvieratníka pestrý Kohút prinesie do byvolovho prízemného života slnečný jas a bude skvelým partnerom. Obidvaja majú rešpekt pred autoritami, obdivujú výkonnosť a sú veľmi oddaní svojim povinnostiam. Tieto spoločenské vlastnosti ich dokonale zjednocujú. Rovnako výborne sa k nemu hodí milý Potkan a múdry Had, obaja budú prechovávať hlboké city k úctyhodnému Byvolovi. Drak, Zajac, iný Byvol, Kôň, Kanec a Opica  sa tiež dobre znášajú s Byvolom, hoci nie tak dokonale ako predošlé znamenia. Pes ho však pokladá za nudnú osobnosť a neustále mu vyčíta nedostatok zmyslu pre humor. Byvol sa vôbec neobťažuje zblížiť s náladovou Ovcou a nespratného Tigra, ktorých doslova uráža jeho neustále komandovanie.

Nech je to ako chce, jedno je isté: úspechy, ktorým sa Byvol teší, získal jeden vlastnou zásluhou. Slovom, mocný a disciplinovaný Byvol neočakáva, ale ani nezíska nič zadarmo. Tento spoľahlivý typ sa presadí ako víťaz jedine vďaka vlastnému úsiliu.


DIEŤA BYVOL

Toto dieťa je neobyčajne statočné a hrdinsky znáša rôzne útrapy. Je to silný individualista, hovoriť začína neskoro a nezhody rieši radšej päsťami. Je tvrdohlavý a neústupčivý, keď si niečo zaumieni, vie obrátiť dom hore nohami. Nepatrí medzi maznáčikov, no trvá na tom, aby ste mu niektoré veci poskytli. Jednou z nich je i jeho súkromie.

 

Neodmieta disciplínu, vlastne sa celkom ochotne podriadi programu, ktorý mu určíte. Pocit istoty mu dodávajú veci na svojom mieste, takže presne vie, kde ma čo nájsť a i to, keď vie, čo  od neho očakávate. Keďže ide o silný, mlčanlivý typ, nedáva najavo svoje pocity. Niekedy sa môže cítiť hlboko ukrivdený a nikto to ani nezbadá, pretože dieťa Byvol je veľmi uzavretá osobnosť.

V škole môže byť vzorným žiakom, lebo nie je z tých, čo sa ťahajú za prsty s nadriadeným.  Seriózny a rozumný názor na život mu bráni  žartovať a vtipkovať. Takže ho treba neustále podporovať, aby vyjadril svoje city a prejavil svoj skrytý zmysel pre humor.

Predovšetkým je veľmi spoľahlivý a zodpovedný. Dokáže si získať úctu. Dieťa Byvol je výnimočným príkladom vynikajúceho vodcu i nasledovníka v jednej osobe, ktorý si dobre plní povinnosti.

informácie čerpané z knihy Theodora Lauová Kniha Čínskych horoskopov