Utorok Jún 27

Čínske znamenie - Had

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

 

 Patrí mi múdrosť vekov,
Mám kľúč k tajomstvám života.
Zasievam semená do úrodnej pôdy
A živím ich stálosťou i cieľmi.
Zrak mám upretý.
Pohľad nemenný.
Rozhodný, neúprosný a tajomný
Napredujem isto a rázne
Po pevnej zemi podo mnou.

JA SOM HAD.

Znamenie Had

Čínsky názov Hada: Š´
Poradie: Šieste
Hodiny ovládané Hadom: 9.-11.hod.
Smer jeho znamenia: Juho-juhovýchod
V západnom zvieratníku mu zodpovedá znamenie: Býk
Nemenný živel: Oheň
Kmeň: Negatívny


ROK HADA

 Rok vhodný na úvahy, plánovania a hľadanie odpovedí, na inteligentné rokovania, politické aféry a štátne prevraty. Rok priaznivý pre obchod a priemysel. Môže sa dospieť k riešeniam a kompromisom, nie však bez počiatočnej vzájomnej nedôvery. Had rád rieši svoje spory hop alebo trop. Ak to nejde pokojnou cestou, vyhlási vojnu.

Ak sa obzrieme do naspäť do histórie, zistíme, že rok hada nikdy nebol pokojný. Snáď je to preto, že predstavuje najsilnejšiu negatívnu silu v celom cykle a nasleduje po roku Draka, roku najsilnejšej pozitívnej sily. Mnohé pohromy, ktoré sa začali v roku Draka, majú tendenciu vyvrcholiť v roku Hada.

Bude to vzrušujúce obdobie vhodné na romániky, dvorenie a škandály každého druhu. Vhodný a veľmi plodný rok pre umenie. Móda bude omnoho elegantnejšia a premenlivejšia; rozkvet hudby a divadelníctva, ľudia sa budú usilovať o kultivovanejší spôsob života. A možno i v oblasti vedy, či techniky dôjde k značnému kroku dopredu.

Kráčajte zľahka, ale dávajte si omnoho väčší pozor ako po iné roky! Hazardné hry a špekulácie sú prísne zakázané a veľmi sa neoplatia. Následky by boli zdrvujúce, až katastrofálne, pretože Had nepozná milosrdenstvo.


OSOBNOSŤ HADA

 Filozof, teológ, politický a prefíkaný finančník. Had je najhĺbavejším mysliteľom a najväčšou záhadou čínskeho cyklu. Je obdarený veľmi osobitou vrodenou múdrosťou, len jemu vlastnou tajomnosťou. Pôvabný a tichovravný, miluje dobré knihy, jedlo, hudbu, divadlo, jeho náklonnosť patrí všetkým krásnym veciam v živote človeka. Väčšina najkrásnejších žien, či najmocnejších mužov má tendenciu narodiť sa v tomto znamení. Takže ak patríte do spomínanej skupinky hadov, nachádzate sa v dobrej spoločnosti.

Človek narodený v tomto znamení sa vcelku spolieha na vlastný úsudok a nevychádza najlepšie s inými ľuďmi. Môže byť hlboko nábožensky založený, mať sklony k okultizmu, alebo práve naopak, byť presvedčeným hedonistom. Tak či tak, vždy skôr dôveruje vlastnému inštinktu než radám zvonku. A zväčša sa nemýli! (Ajame??? Pochybujem...)

Podobne ako Drak, i had je karmické znamenie. Jeho život sa končí buď triumfom, alebo tragédiou podľa toho, ako prikazujú jeho minulé skutky.  A hoci to Had popiera, pod svetáckym výzorom je veľmi poverčivý. Človek narodený v ktoromkoľvek inom znamení môže svoje dlhy splatiť až v ďalšom živote (ak je zástancom takejto viery), ale Hadovi je súdené vyrovnať svoje metrové dlhy , skôr než opustí tento život.

Človek narodený v roku Hada sa zväčša nedá rozhádzať finančnými problémami. Je spokojný, keď má, čo potrebuje. Ak má nízke príjmy, je mimoriadne dobre vyzbrojený na to, aby situáciu napravil. Napriek tomu by nemal hazardne hrať, lebo skončí chudobnejší, ako kostolná myš.  V prípade, že utrpí riadne straty, druhý raz sa mu to už iste nestane, pretože Had sa veľmi rýchlo učí.

 Had, elegantný v reči, obliekaní i správaní, nerád márni čas zbytočnou spoločenskou konverzáciou a bezduchosťami. Pokiaľ ide o peniaze, je dosť bystrý, i to je však známe, že je hrubý a bezohľadný, keď chce získať niečo veľmi dôležité. Nepozná výčitky svedomia, odstráni každého, kto mu stojí v ceste.

Svojou povahou je Had skeptická bytosť, ale na rozdiel od Tigra si svoje pochybnosti necháva pre seba. Žiarlivo si stráži súkromie a vo svojom vnútri má bezpečne ukrytých veľa temných tajomstiev.

Niektorí Hadi rozprávajú pomaly a lenivo (Ajame?! Nehrozí!), čo však rozhodne neodzrkadľuje rýchlosť, s akou vyvodzujú závery alebo konajú. Ide len o to, že sa radi pristavia, aby si presne určili a formulovali názory. Dá sa všeobecne povedať, že hadi si veľmi dávajú pozor na jazyk.

Nikdy nemôžete s istotou určiť ani predvídať, ako ďaleko Had zájde. Jeho mozog, podobný počítaču, ani na chvíľku neprestáva prefíkane snovať možnosti a vie byť zlomyseľný a bezcitný. Zapamätajte si, že patrí medzi najhúževnatejšie znemenia čínskeho horoskopu.

 Vo vzťahu k iným je vlastnícky a veľmi požadovačný. A zároveň pozoruje spoločníkov s dávkou nedôvery. Nikdy a hlavne nikomu neodpustí, ak raz poruší daný sľub. Niekedy sa prejavuje ako neurotik, ba dokonca paranoik, ak sa to dotýka jeho obľúbených obáv a podozrení.

Keď ho rozhneváte, jeho nenávisť nepozná konca hraníc. Nepriateľstvo hada je mlčanlivé a hlboké. Svoju nechuť obyčajne prejavuje ľadovým odporom, nie záplavami rozhorčených slov. Nebezpečnejšie typy chcú rozdrviť svojich nepriateľov úplne. Preto sa vôbec nedá vytušiť, aké kroky Had mieni podniknúť. S vypočítavou mysľou a silou vytrvať len vyčkáva, kedy dozrie jeho čas na krvavú pomstu.

Orientálci pokladajú hada za nadprirodzenú bytosť s nádychom tajomnosti, či mystickosti. To preto, že má taký dlhý život, ktorý si korení neustálim zvliekaním kože, takže vyzerá vždy neodolateľne a mlado. Táto osobitnosť symbolizuje schopnosť znovuzrodenia, schopnosť vyjsť z konfliktu s novou duševnou silou.

Teraz už iste chápete, že poradiť si s Hadom nie je ľahká úloha (stačí, ak máte po ruke Hatoriho a všetko sa vráti do starých koľají). Komplikuje to ešte fakt, že pod pokojným výrazom je neustále v strehu. Zdanlivý pokoj nikdy neprezrádza jeho skutočné pocity. Silou vôle udržuje pozície až do trpkého konca. Vie sa hýbať i vynikajúco unikať, ak sa tak náhodou rozhodne, a keď si myslíte, že ho máte komplet v hrsti, vykĺzne vám s dávkou obdivujúcej elegancie. Preto sa o ňom hovorí, že je vynikajúcim politikom.

 Ľudia narodení v roku Hada sú vášniví milenci. Povráva sa tiež, že majú uhraničné oči. To je však falošná sláva, získaná tým, že všetko robia náruživo. Muž či žena, približne s rovnakým zápalom sa usiluje o veľmi sľubný obchod, aj o svoju najnovšiu lásku.

Hadi vedú zvyčajne nebezpečný život plný vzrušenia a intríg, najmä tí, čo majú nenásytnú túžbu po moci a po svetlách rámp.

Pre Hada je najlepším partnerom závislý Byvol, nebojácny Kohút a žiarlivý Drak. Dobre mu vychádza i partnerstvo s Potkanom, Zajacom, Ovcou, alebo Psom.

Mal by sa však vyhýbať vyzývavému Tigrovi, ktorý veľmi neoceňuje jeho odzbrojujúce spôsoby.

V obdobiach zmätkov a problémov je had silnou oporou, lebo si zachováva duchaprítomnosť. S rovnakou sebaistotou si poradí so zlými správami i s nešťastím. Má hlboký zmysel pre zodpovednosť a neochvejne sleduje svoje presne vytýčený cieľ. Práve stálosť jeho zámeru spojená s prirodzeným hypnotickým osobným čarom ho môžu vyniesť až do najvyšších sfér moci.


DIEŤA HAD

Háďa je veľmi zložitá osobnosť. Pokojné, bystré a inteligentné, vážnej povahy, so sklonom k individualizmu. Keďže je to zhrýzavý typ, hľadí na svet zamysleným pohľadom. Je učenlivé a v škole usilovné, nádejný miláčik pani učiteľky. Nerozmaznávajte ho, Háďa by si príliš uvedomilo svoju neodolateľnosť. Môže sa stať tuctovým, pomstychtivým a nesprávnym, ak mu veľmi povolíte uzdu.

 Toto dieťa je od prírody veľmi tajnostkárske a zádumčivé. Ľahko sa vie rozhodnúť, čo chcete, a prakticky využívať nadanie dávať góly iným. Nikdy nesiaha po ničom, o čom vie, že je nedosiahnuteľné.  Hadík je dôsledný, realistický, nepoddajný, nevzdáva sa, kým danú úlohu nevyrieši.

Okrem prirodzeného nadania učiť sa a vysokého IQ si je sám sebe i poradcom. Nepletie sa do záležitostí iných a je za to, aby sa iní starali len sami o seba, nestrkali nos do jeho súkromia, ktoré si dychtivo stráži. Keďže je obozretný a pozorný, vie sa vyhnúť ťažkostiam. Nie je azda veľmi spoločenský, ale uzatvára dlhé a trvalé priateľstvá.

 Ako schopný a dôsledný plánovač vyniká v úlohe vodcu. Iné deti naňho pozerajú s úctou a podporujú ho. Samozrejme treba pripustiť i fakt, že pre niektoré svoje činy môže mať nízke pohnútky. Je taký upriamený na to, aby bol vždy a všade prvý, že nevyberá prostriedky, len nech je No.1.

Uzavretá povaha ho núti ukrývať bolesť. Krivdy v sebe nosieva veľmi dlho a často ho zle chápu, lebo odmieta či nevie dosť dobre vysvetliť svoje pohnútky, alebo činy. Jeho komunikácia s ľuďmi občas trpí poruchami.

Nech sa stane čokoľvek, Háďa vždy samo vystúpi na svoju obranu. V živote bude presne vedieť, ako najlepšie využiť ľudí i situácie vo svoj prospech. Nič ho nezadrží. Osud mu určil slávu a bohatstvo.


informácie čerpané z knihy Theodora Lauová Kniha Čínskych horoskopov