Utorok Jún 27

Sailormoon Special #1

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

 Anime „Bishoujo Senshi Sera Mun“ by vo svojom pôvodnom názve väčšine z nás nepovedalo takmer nič. Hoci sa radí k príjemným veciam, ku ktorým sa vraciame s potešením a s pocitom osobnej satisfakcie. Iba sťažka sa nájdu internetové lokality pojednávajúce o tom, kto môže za to, že sa z normálneho človeka stal v priebehu roka otaku. A presne rovnako ťažkým spôsobom sa, bohužiaľ, k tomuto unikátu z detských čias môžete v rámci výmeny (niečo za niečo) dopracovať.

Avšak, časom a prachom zabudnuté spomienky nie sú jediným negatívnym faktorom, ktorý je vinný za to, že sa dané anime spomenie len okrajovo. Dnes sa žánre s označením shoujo romance obchádzajú sedemmíľovými krokmi, pretože gurmánske jazýčky presedlali na oveľa prozaickejšie veľdiela a do priazne sa mierne ostýchavým spôsobom nanucujú veci zväčša bez náznaku kvality, logiky, morálnosti a rozprávkovosti (česť všetkým výnimkám). Hoci sa človek snaží napredovať s dobou, je to práve oný neuspokojivý pocit z ponúkaného produktu nútiaci siahnuť po osvedčenej metóde rýchleho a účinného výberu – neaktuálnosť a roky minulé dokážu byť príjemným spestrením všedných dní, aj keď si počas výslnia užili svoje drobné faux pas.

Sailormoon bola vytvorená japonskou manga autorkou, Naoko Takeuchi, za účelom spropagovať čoraz populárnejšie školské uniformy v štýle sera fuku (sailor outfit) a viac-menej priblížiť širokej verejnosti symboliku skrývajúcu sa v medziplanetárnom systéme. V jednoduchšej verzii, druhou hlavnou dejovou líniou, okrem dobre známej sily priateľstva a veľkodušnej lásky, bol aj menší exotický výlet japonskými legendami, gréckou i rímskou mytológiou, mierne obohatený o tajomstvo astrologického rázu s happy endom v podobe vtedajšieho trendu v rámci oblečenia školopovinných Japoncov. Takže na začiatku strohá plánovaná oneshot kapitola sa po pozitívnom ohlase verejnosti neplánovite rozvila do počtu osemnástich zväzkov následne obnovených a doplnených, ktoré ste mali tú česť prečítať si v  perióde od februára 1992 do marca 1997 v Run Run shoujo magazíne.

Z vyššie uvedených informácií teda logicky vyplýva, že Sailormoon svojou podstatou i dvojzmyselnosťou upútala na seba svetlá mediálnych reflektorov a prinútila spoločnosť na chvíľku sa zastaviť. Čo je však málo známe a rokmi zatienené, je samotný vznik celého veľkoplošného projektu, ktorý sa oficiálne datuje od roku 1992. Skutočné prvopočiatky však paralelne siahajú do oveľa neskoršieho časového obdobia, aj keď samotný rok uvedenia na trh nepredstavuje v tomto prípade storočný prevrat.

„Codename Wa Sailor V...“

Písal sa rok 1991 a Naoko Takeuchi dostala zaujímavú ponuku, ktorá sa odmieta len veľmi sťažka. Jej prvá adaptácia, zatiaľ pod neznámym názvom Codename Wa Sailor V, nakopla isté nemenované vydavateľstvo k činnosti a v rámci vzájomných obojstranných sympatií sa v priebehu krátkeho úseku dopracovalo k výnosnej dohode. Run Run časopis začal so značnou dávkou entuziazmu uverejňovať prozaické kapitoly o trinásťročnom dievčati posadnutom mierne zidealizovanou predstavou svojej vysnívanej lásky. Energiou sršiaca slečna mala aj tienistú stránku svojho života, ktorú samotná autorka detailne rozpracovala do troch obsiahlych zväzkov. I tie sa rokmi doplnili a vydali nanovo.


Minako Aino, stredoškoláčka, ktorá sa nám oficiálne predstavila v prvej sérii ságy klanu „Pretty Soldier Sailor Moon“, sa však čitateľovi prihovárala už o jeden rok skôr vo vlastnej stati s názvom Codename Wa Sailor V, kde v stručnosti, zato účinne, pojednáva o bežných problémoch spoločnosti s vyústením dostratena. Racionálny spád by sa tu hľadal pomerne namáhavo, pretože jednotlivé časti predstavujú akýsi odrazový mostík hravých myšlienok samotnej Naoko Takeuchi, ktorá ich práve jedným rokom dokázala vybrúsiť do podoby dnes známej každému z nás. Navyše, navolený príbeh má viac spád rozprávkovosti než naoko vierohodnej reality zo sfér josei žánru, čo spôsobuje, že problémy, do ktorých sa hlavná postava dokáže dostať, by sa v skutočnom svete riešiť nedokázali.

Rovnakým dojmom na vás zapôsobí i vykreslenie celého sveta Sailor V, v značnej časti fungujúci na mierne parodickom podklade. Kým nezáväzné pokračovanie Usagi-chan (Sailormoon) a jej priateľov čerpá práve z legiend svetového rázu zakomponovaných do odvekého boja medzi dobrom a zlom (v Japonsku chápaného dosť odlišne),  Minako Aino sa svojimi skutkami zameriava skôr na odprezentovanie a bližšie zoznámenie sa so silou a jej následkami, ktorá jej bola pridelená z vyšších miest. Súboj obvykle komického dopadu, avšak s vážnou tematikou, bol i ostal figurovať v duchu jednoliatosti, aby sa tak predskokan „Bishoujo Senshi Sera Mun“ mohol ľahšie priblížiť momentálne zaujatej verejnosti. Stagnujúce prvky i časom dotiahnuté trhliny šľachetne poslúžili fenomenálnemu experimentu a tým otvorili dvierka do sveta japonskej animovanej tvorby ďalšej unikátnej autorke tých čias.

Pokiaľ vo vás zostal dojem, že Codename Wa Sailor V sa vytvorila bezúčelne, musím vás sklamať. Bola to práve Minako Aino, kto prinútil Naoko Takeuchi, aby svet príťažlivých bojovníčok ožil vo veľkom a v plnej svojej kráse. Codname Wa Sailor V totižto, podobne ako mnoho iných manga predchodcov, neunikla pred zanimovaním. Aspoň návrh, ktorý podala spoločnosť Toei Animation, bol prijatý kladne. K realizácii však nedošlo, pretože sa na poslednú chvíľu zmenilo pole pôsobnosti a ponúkaný priestor si ukoristila novšia verzia hľadania odpovede, prečo by sa malo žiť naplno vo svete, akým je naša Zem. Dalo by sa povedať, že ťažko zostavovaný koncept a niekoľkoročná práca vyšla týmto extravagantným počinom navnivoč, no opak je pravdou. Sailormoon zožala úspech, dobyla trh, zdemolovala masmédiá a prežila hluché obdobia bez prevratu. Samotná manga pobudla v periodickej podobe neuveriteľne dlhé obdobie, ale bol to práve naivný príbeh Minako, vydávajúci sa častejšie, v pravidelných intervaloch i s dávkou popularity, ktorý vo veľkom konkuroval novodobému ošiaľu aj napriek tomu, že obsahoval iba tri zväzky. Nech je to už akokoľvek, Sailormoon, za alebo bez pomoci Minako Aino, stvorila nezabudnuteľný žáner romanticko-mystickej príbehovosti, kde práve viera tvorí jadro rozpravy o tom, že sny nemusia byť nedosiahnuteľné.

Koniec prvej časti