Utorok Jún 27

Náboženské symboly v anime

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

 

(dobro, zlo, anjeli, pentagram, kostol,...)

Môj úvodný komentár: Náboženstvá tu boli od počiatku...Sprevádzali ľudstvo od kolísky až dodnes...Myšlienky náboženstiev máme hlboko zakorenené v našich mysliach a ani o tom nemusíme tušiť. A čo je najdôležitejšie každé náboženstvo je postavené na viere, viere v niečo. A tu si všetci musíme priznať že každý z nás v niečo alebo niekoho verí. Či už veríme na tento svet, našich blízkych ,priateľov alebo len v samých seba či už v jedného alebo mnohých bohov je to pravda nikto nie je bez viery. Ale ja som si za tému vybral iba trošku z toho celého a chcem vám priblížiť nielen veci a náznaky ktoré sú vám známe ale i tie o ktorých možno ešte neviete. A preto váš pohľad na niektoré veci už nikdy nebude ako býval...

1)Na základe mnohých rozdielov západnej a japonskej kultúry je pre nás Európanov ťažké porozumieť anime. Často nevidíme očividné náznaky(odkazy), ktoré sú pre Japonca samozrejmé. Sme vzdialený pozorovatelia formy kultúry, ktorá sa hrá s plynulou ikonografiou svojho okolia, spracováva a nanovo kombinuje. Nedorozumenia sa vyskytujú už pri prvom zhliadnutí Anime. Pozorovateľ zo západnej kultúry vníma anime často divadelne. Oproti západnému štýlu kresby sa japonský spolieha najmä na predstavivosť a fantáziu pozorovateľa. Súvislosti bývajú vysvetľované veľmi zriedka, pohyb pripadá často drevene. Čo je dôsledkom nielen malého rozpočtu a časových nárokov ale taktiež japonskej kultúry.

V Japonsku už storočia existujú divadelné formy ako kabuki, noh alebo bunraku ,ktoré veľmi často používajú symboliku a abstrakciu. Brecht v polovici nášho storočia formuloval princíp V-efektu(odcudzenie deja spôsobené komentovaním rozprávača alebo vystúpením postavy zo svojej roly, atď.) : Tým, že divák príde na to , že dianie na javisku nie je reálne, môže dej posúdiť objektívnejšie. Tento princíp sformuloval na základe kultúry Ďalekého Východu. Presne na tento princíp sa odvolávajú i animátori(kresliči) v Japonsku. Toto sa deje vedome i nevedome ,keďže sú s týmto princípom konfrontovaný odmalička, pretože v krajine vychádzajúceho slnka veria ,že abstraktný symbol vystihuje podstatu veci omnoho lepšie ako verná kópia.

Je rovnako prirodzené že ľuďom zo západnej kultúry sa stávajú i iné dôležité interpretačné chyby ,že dokonca nezbadajú očividné stopy, odkazy. Otakom dal Gilles Potras v roku 1999 svojou knihou The Anime Companion do rúk aspoň malú pomôcku.

A by som už prešiel  k samotným príkladom symbolov tak poviem aspoň niekoľko príkladov o ktorých som sa dozvedel. Napríklad v americko-európskej kultúre sú záporné alebo rozporuplné postavy  zobrazované s obľubou tmavou farbou vlasou, ktorá zároveň symbolizuje aj temperamentnosť. Reprezentujú cudzosť. Táto ikonografia ale vôbec neplatí pre Japonsko skôr naopak. V krajine kde je obyvateľstvo prevažne tmavovlasé je samozrejmosťou že čierna farba vlasov reprezentuje skôr pozitívne ako negatívne. Čierne vlasy symbolizujú skôr normálnosť, integritu a dôveryhodnosť.

Taktiež ročné obdobia zohrávajú v príbehu dôležitú rolu. Na začiatku anime preto často nachádzame malé pozorovanie ročného obdobia i keď i v pár obrázkoch. Aj keď sa tieto obdobia nelíšia od našich, chýba nám často kultúrny prístup k rôznym symbolom, ktoré sa viažu najmä na zmenu ročného obdobia. Takže aby ste mi verili uvediem ďalší príklad. V poslednej kapitole Doomed Megalopolis padajú práve čerešňové kvety, keď Keiko vyráža do posledného boja. Očividne sa nachádzame v jari, tým som asi nepovedal nič nového, ale dokonca musíme prísť i k záveru že stratí panenstvo, čo sa aj stane, to len na okraj. Ale interpretácia že Keiko má pred sebou čas nádeje a obnovy je úplne zlá. Práve naopak padajúce čerešňové kvety symbolizujú v Japonsku smrť, ale nie len to dokonca znamenajú heroickú smrť. Preto samuraj ,ktorý zomrie pre svojho Pána alebo ktorý spácha seppukku ,býva v literatúre porovnávaný s padajúcimi čerešňovými kvetmi takisto ako piloti Kamikaze z druhej svetovej vojny. Takisto ako Keiko ktorá obetovala pre vec dôležitejšiu, svoj život za životy všetkých obyvateľov Tokia. Takisto aj sviatky s rovnakým menom ako u nás majú iný význam. Mnohé zo západných sviatkov si našli v kalendári Japoncov svoje miesto, ale význam majú taktiež iný. Napríklad deň sv. Valentína je v Japonsku dňom žien, ktoré v tento deň darujú svojmu vysnívanému(vyvolenému) pralinky alebo čokoládu a ďalší krok očakávajú po tom od neho. Takisto je to i s Vianocami, ktoré nie sú sviatkom rodiny tak ako u nás ,ale sviatkom lásky. Keď v na štedrý deň akceptuje mladá dáma pozvanie na večeru od svojho obdivovateľa berie sa  to ako prejav seriózneho záujmu. Taktiež výmena darčekov má romantický charakter a preto sa tento večer využíva na položenie otázky otázok.

Teraz zase k iným symbolom. Často bývajú aj relatívne očividné symboly prehliadnuté. Kým u nás starý dom na brale alebo vyvýšenine je symbolom hrôzy a strachu to isté je pre Japoncom starý a spustnutý cintorín alebo dom uprostred moderného veľkomesta. Toto sa znovu vyskytuje v Doomed Megalopolis. V úvode ktorý sa odohráva na starom zarastenom cintoríne uprostred výškových budov Tokia.

Podobné to je i v religióznej symbolike. Japonsko je krajina poznačená šintóizmom a budhizmom. Tu je potrebné poznamenať že tieto si nekonkurujú a stoja pre rozličné spôsoby života. Šintó je hlučná, veselá hinduizmom poznačená forma viery a v Japonsku je asociovaná k životu. Budhizmus je však skôr asociovaný v Japonsku s pojmom smrť. Tu som našiel pekné vyjadrenie: „They are born Shinto, they marry shinto“... ale „When Japanese die, they die Buddhist.“ To je asi preto lebo Shinto má veľa spoločné s čistotou a čistotnosťou a smrť k týmto pojmom jednoducho nepatrí a k tomu sú budhistické kláštory tiesnivo pôsobiace miesta ku ktorým sa viažu strašidelné príbehy. Bez znalostí súvislostí ohľadom budhizmu a šintóizmu uchádzajú pozorovateľovi často dôležité symboly a stopy. Napríklad Miyu sedí ,v úvodnom dieli seriálu Vampire Mistress Miyu, v torii, vstupe do sintoistickeho chrámu Tak sa dozvedáme že Miyu je nielen stvorenie noci ale zároveň že je i niečo viac. Ale k tomu je dobré vedieť rozoznať šintóistický chrám (s torii branou)od budhistického(čínsky pagodový štýl).Budhistický mnísi bývajú dosť často nositeľmi zla(sú posadnutý alebo sa premieňajú v monštrá).Taktiež ako príklad sa dá uviesť Card Captor Sakura, ktorá spolu s Lim využívajú mantier a mudier na – rituálne pózy rúk na vzývanie síl dobrých bohova pretože tzv. Clow Cards sú takto vytvorené, sú v svojej podstate dobré.

Taktiež ešte v starších anime sa môžeme stretnúť s pojmom kami boh-duch. Najlepšie je toto zobrazené a použité v anime Princezná Mononoke(Mononoke Hime) alebo Tonari no Totoro (môj sused totoro).

Aj pri iných náboženstvách je naše chápanie často krát mylné. Najmä u tých ktorý vyrástli v kresťanskej kultúre. Nás často nabáda  symboly tohoto náboženstva chápať ako dobré. Dosť často to ale býva práve naopak. V Japonsku je kresťanstvo späté s okultizmom. Často sa finálne strety odohrávajú v kostoloch. A vyzerá to dokonca i tak že tieto budovy zlo skôr priťahujú ako odstrašujú. Ale aj iné symboly ako pentagram a menora(židovský sedemramenný svietnik) niekedy ako v Doomed Megalopolis využívajú obe strany ako dobro tak zlo.

Kresťanských symbolov sa objavuje veľa najmä anjeli. Ale skôr ako sa dostaneme k nim tak ešte niečo o ďalších symboloch. V Sailormoon sú napríklad hneď dve a to mesiáš, svätý grál. Ale tieto majú len názvy spoločné s kresťanskými, svätý grál neschováva odpovede na otázky o živote ale ukrýva ničiacu silu, mesiáš sa dá porovnať okrajovo s mesášom kresťanským Ale toto tiež nebolo asi pre nikoho nič novým takže prejdime na niečo o čom možno neviete. Samozrejme ako kresťanský symbol môžeme zobrať i smrť ako v Sailormoon keď Michiru má vízie o Sailorsaturn a vidí tarotovú kartu so smrtkou. Je to taktiež v poriadku pretože planéta Saturn je symbolom smrti a znovuzrodenia. Smrtka (po angl. Grim reaper) má často i iné názvy ako Anjel smrti alebo starý otec čas (old father time),ale nachádzame tu i iný symbol smrti a to anjela s jedným krídlom tento symbol je použitý aj vo Final Fantasy 7. Ale samozrejme nemôže byť temnota bez svetla ktoré by vrhalo tieň a týmto svetlom sú tu i ďaľšie symboly okrem mesiáša a to možno uhádnete(veľmi často sa objavoval tento symbol -je to hmyz). Nebudem teda napínať a týmto symbolom je motýľ. Tieto stvorenia ešte nikdy nevzbudili toľko lásky a rešpektu ako v Japonskej kultúre kde sú znakom šťastia. Preto sa ich obrázky dávajú často mladomanželom ako požehnanie, tak ako v západnej kultúre cupido(amor). Ale samozrejme má tento symbol i kresťanský význam. Tento symbol sa oddávna používa ako symbol duše. Motýľ je nádherným zobrazením vzkriesenia. Tak ako premena z húsenice na motýľa ,čiže zanechanie kukly ako nepotrebnej schránky tak ako kresťania veria že duša žije ďalej a po smrti zanecháva svoju schránku- telo).

Taktiež Metropolis má jeden symbol spoločný so starým zákonom a to novodobú babylonskú vežu...Ziggurat. Rovnako môžeme hľadať východisko anime Please save my heart v kombinácií rôznych náboženstiev. Najlepšie je to vidieť v pojme tvorcu všetkého všadeprítomného a tým je v tomto seriáli Sar-jalim ale vlastnosťami je podobný monoteistickým bohom ktorý sú všadeprítomní a sú považovaný za tvorcov všetkého a vlastne myšlienka spojenia v tomto tvorcovi všetkého by som povedal vychádza dosť z budhizmu. Taktiež mnohé symboly nachádzame i v anime Cowboy Bepop. Najmä epizóda s príhodným názvom Padlý anjel, v ktorej sa odohráva bitka medzi Spikeom a Viciousom ktorý jednoducho ignorujú miesto v ktorom sa nachádzajú myšlienka boha im je vzdialená je potlačená v zadných komnatách ich myslí, dokonca rozbíjajú okno. A v podstate už samotným symbolom sa dá nazvať i hlavná myšlienka tohto anime. Dôveruj a ver iba v seba samého a možno i priateľa keď máš istotu a vo vyššiu moc iba keď to je nevyhnutné. Z tohoto anime vychádza silný existencionalizmus, ktorý v dnešnej dobe preferuje čím ďalej tým viac ľudí.

A poďme na dva tituly z kategórie elitných...Angel Sanctuary a NGE.

Tak ak prvý si môžeme rozobrať Angel Sanctuary. Samotná myšlienka že Boh spí a kontrolu prevzali anjeli ktorí v dávnej dobe úplne zničili „démonov“ je zaujímavá. Ale anjeli nesymbolizujú práve tie najlepšie ideály skôr sú vykresľovaný humánnejšie ako Božie stvorenia so slobodnou vôľou sú i oni krvilačný, agresívny, neľútostný ale aj zaľúbený a sebecký. Samozrejme nájdu sa aj taký ktorý rozmýšľajú či je to správne a zisťujú že aj keď by mali byť na strane dobrej sú na strane opačnej. Anjeli bojujú medzi sebou a nebo je zmietané v bojoch. Toto všetko je odpoveďou ktorú si kladie asi každý kto začne čítať Bibliu čo sa stalo s Bohom ktorý pomáhal svojim ľuďom, čo sa stalo s ochrancami dobra anjelmi? Toto anime sa pokúša ponúknuť jednu z možných alternatív. Hlavnými symbolmi sa stávajú Alexiel a Roziel. Prvá je symbolom správneho anjela a bola za to potrestaná ,druhý je už skoro beznádejný prípad, sebeckého samoľúbeho anjela. Na začiatku hovorí i anjel Katan ktorý je rozporuplný a o Luciferovi ako najväčšom a najlepšom anjelovi ktorý bol svetlom nebies. Samozrejme toto vychádza z legendy o počiatku sveta v ktorej sa spomína že Lucifer bol jedným z prvých anjelov a bol nositeľom Božieho svetla.(Lux-svetlo) Ale neskôr začal závidieť svojmu Pánovi a na svoju stranu zlákal ďalších anjelov a tak vypukla veľká vojna na nebesiach medzi dobrom a zlom a v poslednom boji bol Lucifer porazený archanjelom Michalom a bol poslaný do vyhnanstva a takto sa hovorí o vzniku pekla. Ale samozrejme sa tu vyskytujú symboly ako tmavé perie démonov.

Taktiež veľmi dobré anime je X. Toto anime má tiež veľa symbolov ako ochranné body mesta Tokia ktoré tvoria pentagram. Taktiež mnoho symbolov ako nebeský a zemský draci, ktorých by sme mohli označiť i pojmami anjeli a démoni. Najdôležitejším symbolom je samotný Kamui. Na ktorého rozhodnutí záleží osud Tokia a sveta. Preto býva zobrazovaný s jedným krídlom bielym a druhým tmavým. Táto sila a moc sa dá prirovnať k bohovi ktorý tiež môže o všetkom rozhodnúť.

A teraz k finále k toto anime hádam ani nemusím predstavovať. Ide o Neon Genezis Evangelion a samotný názov je už symbolom poukazujúcim nielen na dej ale i na knihu Genezis čiže stvorenie sveta. V tomto anime vystupuje veľa symbolov, sú nimi zvláštny netypický anjeli. Tieto stvorenia sú poslami konca samotári ktorý chcú dosiahnuť znovu obnovenie sveta lebo je už i bez tak dosť zničený ľudstvom. Taktiež na konci sa objavuje znak kríža.

Adam, obor svetla
Lilith, anjel pôvodu vzniku
Armissael, to isté
Bardiel, anjel hmly
Gaghiel, anjel ryby
Shamsiel, anjel slnka
Israfel, anjel hudby
Leriel, anjel noci
Arael, anjel svetla
Matriel, anjel dažďa
Ramiel, anjel hromu
Sachiel, anjel vody
Sandalphon, anjel zárodku
Iroul, anjel plodu
Tabris, anjel slobodnej vôle
Tzachquel, anjel vzduchu
Zeruel, anjel moci
Kaworu Nagisa

A určite ešte dobrým symbolom sú i takzvané Evy ktoré nachádzajú tiež svoje miesto v kresťanstve a to zobrazení barónov temnoty(pekla), podľa legendy zo stredoveku.

1) jeden z barónov mal prázdnu tvár iba s jedným obrovským okom- eva00

2) knieža temnoty malo obrovský roh a škrípajúce zuby –eva01

3) ďalší barónov bol opísaný ako krvavočervený so štyrmi očami dvoma ústami- eva02

4) štvrtý barón bol čierny ako smola a mal neprirodzene dlhé ruky.

Podľa kresťanov bola prvá žena Adama Eva ale podľa júdov bola pred Evou ešte Lilith(matka zem) ale kvôli eve bola odsunutá a potom sa spárila s démonmi a mala mnoho monštruóznych potomkov tzv. Lilims a existuje ďalšia verzia že sa neskôr stala Kainovou partnerkou a ich potomkovia tvorili nevyvolenú časť ľudstva....Najväčším symbolom je samotný záver keď jediný človek sa stáva tvorcom nového sveta....znovu poukazuje na božie vlastnosti jednotlivca. Jednoducho sa tu stretávame nielen s kresťanstvom judaizmom ale i existencionalizmom. Preto zostane NGE nadlho neporazeným kráľom symboliky v anime.